Home

Handleda

Handleda - He

 1. Handleda för engagemang och arbetsglädje. Min främsta uppgift som handledare är att utveckla ökad effektivitet i arbetsgrupper och skapa en större medvetenhet om det som händer mellan deltagarna och hos den enskilda individen. Att vägleda till synliggörandet av den egna kompetensen och den tysta kunskapen
 2. Översättningar för handleda i våra svenska lexikon. handleda engelsk översättning. handleda tysk översättning
 3. Ordet handleda är en synonym till hjälpa och instruera. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av handleda samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 10 synonymer. 0 motsatsord. 0 betydelser. 1 böjning. 0 exempel. 4 tidningsexempel
 4. Att handleda utifrån det man sett gemensamt är mycket bättre. Vad innebär god handledning? En duktig handledare är duktig på att ställa frågor och få den andra att tänka efter
 5. Man kan handleda på olika sätt, till exempel genom möten mellan sjuksköterskor från olika avdelningar eller arbetsplatser - kirurgi, medicin, intensivvård, diskriktsköterskor, akutavdelning. Då får deltagarna insikt i hur andra verksamheter fungerar och vilka situationer som finns där
 6. När vi godkänt din ansökan. När Transportstyrelsen godkänt din ansökan skickar vi ett handledarbevis till dig. Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet två till fyra veckor att få handledarbeviset. Om du har en digital brevlåda kommer ditt handledarbevis att skickas dit

Böj handleda - svenska verb - bab

Synonymer till handleda - Synonymer, motsatsord

handleda ökar deltagarnas förståelse för sin situation så att de själva hittar sina vägar både i problemhantering och utveckling -handleda för att deltagarna ska hitta nya handlingsalternativ (Engqvist, A. Om konsten att samtala.1984 Marte Meo betyder Av egen kraft och grundtanken är att hitta var och ens kraft till en god utveckling genom att uppmärksamma den positiva förmågan Det fungerande samspelet mellan barn-förälder / Vårdgivare-vårdtagare

Tips och trix för att bli en bättre handledare - Moderna

Johans råd till dig som ska handleda. Ha tålamod.I början kräver det mycket att handleda samtidigt som man jobbar. Men även om det är framtungt så kommer det över hela projektet att gå jämnt upp, för det ger ju avlastning att vara två när praktikanten blir mer självständig Du får med dig kunskap och metoder för hur du kan handleda familjehem vid högriskplaceringar och att bättre förstå och bemöta barn med stora behov. Vi fördjupar oss i hur familjehem kan hantera konfliktsituationer och hur du kan stödja dem att arbeta aktivt för att förstärka positiva beteenden

Ottone antico Rubinetto Della Cucina Acqua di Rubinetto

Om handleda-ren gör detta kommer doktoran-den ha större möjlighet att bli färdig i tid och arbeta självstän-digt senare i utbildningen. Jag tror att ju mer tid handledare ger doktoranden i början, desto mindre tid behöver doktoran-den av handledaren mot slutet. 1 Dagarna består av att handleda våra deltagare, administrera, kontakta potentiella arbetsgivare och ha möten med de samt goda kontakter med arbetsgivare i området. Meriterande om du kan arabiska, persiska och annat språk. Alternativ 1 Krav på handledarens kompeten Det allra viktigaste är att sporra och berömma. Att tillsammans tro på både projektets och den handleddas potential. Till sporrandet hör också att kräva arbete och fördjupning. Den handledda ska orka skriva om - om och om igen. Handledaren ska orka läsa om - om och om igen Att handleda uppsatser Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet

Hur göra när det finns fyra studenter på en vårdavdelning, men inte tillräckligt många erfarna sjuksköterskor som kan handleda? På hematologen i Lund handledde en sjuksköterska två studenter. Det gick bra, men kräver planering och struktur Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs. 15 hp. Detta är en fördjupningskurs av kursen Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5hp. Du får fördjupad förståelse av pedagogisk verksamhet, lärares yrkeskunnande, dess skiftande innehåll samt olika kunskapsgrunder Arbetet handlar också om att stödja och handleda på ett sådant sätt att familjehemmen eller kontaktfamiljerna hittar (tillbaka till) sin egen kompetens och får tillgång till nya metoder och tankar som de kan utnyttja i sitt eget (vardagslivs-) arbete Kontrollera 'handleda' översättningar till finska. Titta igenom exempel på handleda översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Här finner du som är VFU-handledare material du behöver för att handleda din student. Du kan förstås skriva ut eller spara ner materialet på din dator men för att alltid ha aktuell och uppdaterad information rekommenderas att du jobbar med dokumenten online, direkt från hemsidan Denna utbildning är riktad till personal som har fått i uppdrag att handleda medarbetare i social dokumentation. Utbildningen ger både kunskaper i vikten av social dokumentation och hur man kan arbeta för att handleda och coacha medarbetare i social dokumentation. Fortsättnin Att handleda doktorander I kursen ingår centrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Kursen syftar till fördjupad förståelse för forskarhandledning i relation till forskarutbildningens förutsättningar och villkor samt forskningsprocessens faser

Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning. 7,5 hp. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i förskole- eller skolväsendet, som har erfarenhet av att vara VFU-handledare eller som ska handleda lärarstudenter i verksamhetsförlagd lärarutbildning (VFU). Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl handlednings-. Bli diplomerad handledare genom HumaNova! Utbildningen vänder sig till de som vill handleda individer och grupper. 2 terminer, 7×2 dagar. Anmäl dig nu Att handleda studenter. Många olika delar som planering, bedömning och kommunikation ingår i handledningen och behöver utföras på olika nivåer utifrån studentens lärandemål. Handledningen innefattar allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med studenten Handleda - Synonymer och betydelser till Handleda. Vad betyder Handleda samt exempel på hur Handleda används Att handleda innebär en lång relation, och många av de intervjuade talar om personliga svårigheter, som att inte våga stänga dörren när man har en kvinnlig doktorand. Innehållet i arbetet kan vara svårt att beskriva, men det är nödvändigt att formulera för att göra någon form av självreflektion möjlig, menar Anngerd Lönn Svensson

Denna handledarutbildning är avsedd för personer som utbildar nya kranförare i företagsförlagd grundutbildning. Under en företagsförlagd grundutbildning krävs handledning av kranförareleverna även under grundutbildningstiden. Detta innebär ett större åtagande med högre krav på handledaren jämfört med om eleverna kommer från en utbildningsgivare, där grundutbildningen redan. För dig som informerar om eller utbildar i städning har vi utvecklat ett handledarmaterial och korta filmer som visar olika städmoment handleda efter det. BEDÖMNING FÖR LÄRANDE. 2016‐03‐17 10 Bild 19 • Var väl införstådd med handledningsprocessen • Vid handledning av student: • Utgår ifrån Mästare-lärlingsmodellen Handlings- och reflektionsmodellen • Inkludera olika pedagogiska te orier i handledningsmodellern Handleda elever i informationssökning. Det är skillnad mellan att söka kortfattade fakta på fritiden och att söka information inför ett större skolarbete. Elever behöver få undervisning i informationssökning för att kunna söka på ett mer kvalificerat sätt

Att handleda lärarstudenter under VFU. Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling Vara en god reflektionspartner till den studerande och ansvara för att handleda och stödja lärarstudenten. Ansvara för att ge underlag för bedömning av den studerande utifrån aktuella kursmål. Arbetsgivaren ska: Avsätta tillräckligt med tid för uppdraget inom lärarens reglerade arbetstid Efter lite vånda och resfeber steg jag på sovtåget igår kväll på Örebro C, något försenat, med destination Umeå. Jag hade tvekat över detta resesätt men nu när jag sitter här i Umeå - något trött dock efter en mötesdag - så måste det konstateras att det absolut är ett gott alternativ att resa på Konceptet grundar sig i synen att handledning av familjehem är en dialog men som samtidigt innebär arbetsledning av familjehemmet. Med hjälp av lättbegripliga och användbara verktyg kan handledaren snabbt bli konstruktiv och bekväm i sin roll

Handledning ökar förståelse Motivation

Skall du handleda på distans med hjälp av ett videomöte så finns här några råd: Handleda distansmöten SeniorNet Sweden Handledarguidens råd. Klicka för tumme ner. 0 Klicka för tumme upp. 0. Senast redigerad 4 september 2020, 1:38 e m av Mikael Balte. Mikael Balte @mikael handleda socionomstuderande; analysverktyg som belyser faktorer och processer i handledningssituationer; kunskap för att hjälpa socionomstuderande med integration av teori och praktik i socialt arbete; Kursen ges på kvartsfart i form av föreläsningar, litteraturstudier, diskussioner, övningar och deltagande i handledningsgrupp

Pris: 295 kr. häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Kollegialt lärande - Att handleda i skolans värld av Maja Lindqvist (ISBN 9789144126326) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Arbetet med att handleda Barbro Sandin och de andra terapeuterna inom Sätermodellen var ett av två stora glädjeämnen Margit hade under 1970-talet. hade en naiv vilja att vara en god medborgare - något som i akademiska kretsar är både sällsynt och oförståndigt,. Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga arbetet. Det handlar om att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Målet med handledning är att Fortsättnin kunna handleda studenter genom att planera, genomföra och utvärdera pedagogiska insatser som stödjer studenters förmåga att omsätta och använda teoretisk kunskap i mötet med patienter och närstående. Medverka i bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning

Dagliga verksamheter i Stockholms stad stängs | InutiOm AdeoCare Personlig Assistans, Hemtjänst och Boendestöd

Att handleda kollegor En uppdragsutbildning för förstelärare, skolledare och elevvårdspersonal Förstelärare, skolledare och elevvårdspersonal är exempel på personal på skolan som är mycket viktiga för att främja utvecklingen av skolans pedagogik och resultat. Ett verktyg för detta är handledning och coaching. Under denna utbildning presenteras en modell för hur denna. Att arbeta förebyggande tillsammans med skolans personal genom handledning når indirekt många elever. Handledning behöver komma in i ett tidigt skede för att stärka det förebyggande och inkluderande arbetet Kontrollera 'handleda' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på handleda översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Peer learning - att handleda framtidens vård- och omsorgsmedarbetare. Exempel på strukturerad läraktivitet - Jag tror att peer learning kan fungera ypperligt i undersköterskeutbildningen, säger Marie Stenberg, adjunkt och doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap på Malmö Universitet Att handleda examensarbete på kandidatnivå är en viktig uppgift. För studenten framstår examensarbetet ofta som en stor och oroande uppgift, men det upplevs också av många i efterhand som studiernas höjdpunkt och som den kurs där man lärde sig mest. En viktig aspekt

Nu är det hög tid om man vill anmäla sig till nästa läsårs Handleda vidare som Skolverket, RUC och SOL i Värmland arrangerar tillsammans. Handleda vidare består av en heldag under hösten 2020 och en under våren 2021 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik att handleda sjuksköterskestudenter men önskade få detta. Slutsats: Undersköterskorna handledde på ett uppgiftscentrerat sätt men med inslag av ansvar och pedagogik och anpassade handledningen efter studentens tidigare erfarenheter, kunskaper och personlighet Att handleda digitalt på distans Utgångspunkten är att studenterna funderar över vad de behöver bli bättre på och sedan får hjälp av en handledare att komma vidare i sitt lärande. Genom att studenterna med egna ord formulerar sin kunskapsnivå och sitt kunskapsbehov, vad de redan kan och vad mer de skulle behöva kunna, kan läraren anpassa sitt stöd och sina handledningsinsatser upplevelser kring att handleda sjuksköterskestudenter inom barnsjukvård. Metod: För att kunna beskriva sjuksköterskans upplevelse gjordes en intervjustudie av fem sjuksköterskor på en barnsjukvårdsavdelning i Sverige. Intervjuerna analyserades med en induktiv kvalitati Att handleda grupper i konflikt - att grupparbete av Bråkstakarna Vad är en konflikt? Enligt Nationalencyklopedin definieras en konflikt som en motsättning, tvist eller strid som kräver lösning. En sådan motsättning kan uppstå mellan enskilda personer eller grupper oc

Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU 7,5 högskolepoäng. Tutorial Training for Classroom-based Teacher Education. Grundnivå, P0064P. Versio 'handleda' conjugation - Swedish verbs conjugated in all tenses with the bab.la verb conjugator

Handleda vidare består av två heldagsträffar, där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare Vi söker 14 drivna handledare som kommer att handleda ferieungdomar med jobb inom parkskötsel. Vi söker ytterligare 10 handledare som kommer att handleda ungdomar som fått sommarjobb i andra ferieprojekt kopplade exempelvis till barnkonventionen, miljöfrågor, Sommar på Torget, eller som fått arbete inom en kommunal verksamhet Rekrytera och handleda. Det finns många personer som kommer till Sverige med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden. Arbetsgivare och handledare spelar en viktig roll för att ta tillvara den kompetensen 9 av 10 lärare får ingen avsatt tid att handleda studenter: Ideellt arbete En majoritet av lärarna som agerar VFU-handledare tvingas utföra sitt uppdrag på fritiden, visar en ny undersökning

Det är en konst att lyckas handleda rätt. Ola Wikander Publicerad 4 dec 2016 kl 10.52. Uppsatsskrivande är ofta kravfyllt. Foto: JENS CHRISTIAN. Stäng fullskärmsläge. Att ta någon i handen, att leda någon genom det okända (om man ska vara lite högtidlig) I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen har landstingen i flera år velat ha möjlighet att handleda ST-läkare på distans. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara. Nu ger Socialstyrelsen dem tummen upp Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare. 7,5 högskolepoäng. Grundniv.

Jag ska vara handledare - Transportstyrelse

Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet Handleda och utveckla andra Utbildningen leds av Pernilla Silfverhjelm, seniorkonsult och utbildare. Vad krävs för att man som chef, handledare eller specialist ska kunna överföra sin kompetens och sina kunskaper till någon eller några andra

Att handleda chefer. Posted at 21:46h in HR Utbildningar, Ledarskap, Samarbete, Team by Mats Hansson. Mindmatter erbjuder en ny utbildning i chefshandledning för HR-personal. Vi har skräddarsytt en chefshandledningsutbildning för att skapa effektiv chefshandledning för dig som arbetar inom HR-funktionen på ditt företag operationssjuksköterskans upplevelse av att handleda studenter. Metod: Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes genom semistruk-turerade intervjuer med åtta operationssjuksköterskor som har erfarenhet av att handleda studenter Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, P0064P Kursen riktar sig till lärare inom förskola och skola och syftar till att utveckla och fördjupa handledarkompetensen hos lärare i den verksamhetsförlagda delen (VFU) i lärarutbildningen Handleda translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar

»Sjuksköterskor ska handleda sjuksköterskor« Handledning är en arena för reflektion. Om handledningens syfte är att omvårdnadspersonal ska utvecklas såväl personligt som professionellt ska handledaren självklart vara en sjuksköterska Att handleda inom demensomsorgen mängd. Lägg i varukorg. Kategori: personal. Beskrivning Mer information Beskrivning. Utgåva 2016. Hur personal kan använda den jagstödjande metoden. Boken är skriven av Jane Cars och Beata Terzis som båda är psykologer och har lång erfarenhet av geriatrik och handledning HANDLEDA OCH UTVECKLA ANDRA Handleda och utveckla andra är en utbildning där du får både insikter och praktiska tips för att förmedla kunskap och vägleda andra utifrån din specialistkompetens. Det kan vara som chef, som handledare eller specialist Anmärkning: Kursen vänder sig till aktiva lärare i förskolor och skolor i någon av Uppsala universitets samarbetskommuner, som ska handleda Uppsala universitets lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarprogrammen. Kursens två tillfällen som ges med Uppsala som studieort riktar sig till olika lärare. Tillfället (23135) riktar sig till lärare i förskolan.

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning

Att handleda digitalisering . Motstånd. Vad upplever du är det vanligaste motståndet vid förändringsarbete?-Men Maria är inte vi digitala redan? Förutsättningar. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medie Kursen Att handleda doktorander syftar till fördjupad förståelse för forskarutbildningens förutsättningar och villkor samt forskningsprocessens faser i relation till handledning. Forskarhandledningskursen utgår från ett historiskt, politiskt, kulturellt och diskursivt sammanhang

Skolverke

Upplevelsebaserat lärande - att handleda spel, rollspel och simuleringar i klassrummet. Regeringen har inom ramen för demokratisatsningen Delaktiga Sverige inför 2006 års val uppdragit åt Myndigheten för skolutveckling att stödja genomförandet av Skolval2006 Vad betyder handleda. Sett till sina synonymer betyder handleda ungefär instruera eller vägleda, men är även synonymt med exempelvis undervisa och hjälpa.Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till handleda. Vår databas innehåller även information kring ordets popularitet på internet

Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal Vad kul att du vill ta emot en eller flera sommarjobbare. Det innebär att du fyller din arbetsplats med extra energi under semestertiderna och bidrar till möten mellan generationer och att stadens ungdomar får en fot in i arbetslivet. Inte minst är detta viktigt under pandemin, när det blivit ännu svårare för unga att hitta sommarjobb KARLSTADS UNIVERSITET Institutionenförpedagogiskastudier Kerstin Bladini Vad kan en handledare bidra med? • Bekräfta och utmana • Ge svar • Lotsa den. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är lärarstudenternas möte med verkligheten och central för en lärarutbildning av god kvalitet. Men vår undersökning visar på bristande likvärdighet och otillräckliga resurser för studenternas handledare. Pengarna som öronmärkts för VFU kommer inte handledarna till del, och arbetsgivarna avsätter inte rimlig tid för uppdraget

HANDLEDA - engelsk översättning - bab

Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kompetens att handleda AT-, BT- och ST-läkare. Kursen innefattar en introduktion till vuxenlärande samt kunskap om regelverk och målbeskrivningar. Lärandemål. kunna redogöra för handledaruppdragets olika delar Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet Nätmötesverktyg Att använda ett nätmötesverktyg är ett vanligt sätt att samarbeta över nätet. Det går att dela både ljud och bild vilket gör att en känsla av närvaro kan skapas nästan på samma sätt som om man möts fysiskt SIDAN 1 Förord Kursen Att leda och handleda didaktiska processer inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare (7-9 och gymnasieskolan) vid Linköpings universitet, är en kurs med fokus på ledarskap och kommunikation Synonyms for handleda in Swedish including definitions, and related words

Karolinska nekade sjuksköterskor högre lön – betalade 800Pedagogisk idé och arbetssätt – Förskolan VästanvindenNina Wähä Jakobsbergs Folkhögskola | Jakobsbergs folkhögskola

Vår öppna endagskurs riktar sig till dig som är teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Du tränar på att handleda verktyget. Du kan direkt efter kursen använda verktyget för att driva bättre teamwork i ditt team eller hos uppdragsgivare Att handleda studenter Denna handledarutbildning riktar sig till de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter i samband med deras självständiga arbeten/examensarbeten Att handleda ST-läkaren - handledarens ABC Ht 2016 Kursbeskrivning Välkommen till kursen Att handleda ST-läkaren - handledarens ABC. Med den här kursbeskrivningen vill vi ge dig som deltagare en uppfattning om vad du ka Handleda: Arbetat som handledare i matematiklyftet. Arbetat som mentor i gymnasieskolan. Handlett kollegialt lärande i min roll som kvalitetsutvecklare. Lära: Utbildad och behörig gymnasielärare i matematik och fysik. Mottog 2017 Örebro kommuns pedagogiska pris i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • Vad är Podcaster.
 • Peer review criteria Checklist.
 • För sent upprättad kontrollbalansräkning.
 • Skebo Skellefteå.
 • P/S tal wiki.
 • Finanzen100 Portfolio importieren.
 • NSF forsikring Min side.
 • Madelon Vos vriend Mark.
 • Netflix New movies.
 • Islamitische uitvaart Eindhoven.
 • Swirge Login.
 • John Maynard Keynes teori ekonomi.
 • Roger Federer Cap Nike.
 • SunPower 400W.
 • Blocket bostad Malmö köpa.
 • 1 eth CAD.
 • Google Nasdaq.
 • Mining simulator deadly dark dominus.
 • SAS UK.
 • Downtown Grand Las Vegas resort fee.
 • Panduro rabattkod.
 • Flexible packaging industry.
 • Crypto.com withdraw to bank.
 • TAN code ING.
 • Donatie verwerken in boekhouding.
 • Aquarium planten tips.
 • Stresstest Hjärnfonden.
 • BTC Riva Luxury ervaringen.
 • BAföG ausgeben.
 • Verksamhetskonsult arbetsuppgifter.
 • Kulturrådet Skapande skola corona.
 • Glencore Capital investment.
 • Corporate tax Estonia.
 • Raspberry pi zero hyperion.
 • ETF Konto eröffnen.
 • EXIT Wood zwembad 300.
 • Fingerprint riktkurs 2021.
 • Channel 9 twitter.
 • Banarbete 2021.
 • CO2 per capita Sweden.
 • Elgiganten kvittonummer.