Home

Företagsekonomi 1 gu

Kurspaketet går över två terminer. Det består av företagsekonomi 1 och 2. Paketet innehåller totalt åtta kurser. Första terminen. Företagsekonomi 1 (30 hp) består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp. Kursen Organisation och ledarskap består av två delar Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Kurspaket FEKP1 Grundnivå 60 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Behörigheter och urval. Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Vi erbjuder 3-åriga utbildningsprogram, 1-åriga kurspaket som leder till magisterexamen och fristående kurser i företagsekonomi och ekonomisk geografi samt forskarutbildning Företagsekonomi 1 består av fyra delkurser, vars sidor här på lärplattformen du kan ta del av när du är registrerad på kursen: Organisation och ledarskap 7,5 hp Introduktion: 20 januari Preliminärt schema Ordinarie tentamen: 20 februari Omtentamen: 25 april Kursansvarig: Rebecka Arman och Per Thilander Obligatoriska tillfällen: Ja (Se schema Företagsekonomi 1 består av fyra delkurser, vars sidor här på lärplattformen du kan ta del av när du är registrerad på kursen: Organisation och ledarskap 7,5 hp Introduktion: 2 september Kursansvarig: Lars Norén Ordinarie tentamen (digital salstentamen): 1 oktober Omtentamen (digital salstentamen): 23 november Preliminärt schem

Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier. Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp. Termin 2: grundkurser i företagsekonomi, 30 hp. Termin 3: fördjupningskurser i företagsekonomi, 30 hp. Termin 4: fördjupningskurser i Europakunskap, 30 hp. Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp De är en förberedelse för ledande befattningar i företag och förvaltningar och du får träna upp din förmåga att arbeta självständigt. Samtliga kurser går dagtid och på 100 procent. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier Företagsekonomi; Ekonomisk geografi . Företagsekonomi Grundkurser. Företagsekonomi 1: Organisation och ledarskap FEK101, 7,5 hp, ht20 / vt21 Marknadsföring FEK102, 7,5 hp, ht20 / vt21 Externredovisning FEK103, 7,5 hp, ht20 / vt21 Ekonomistyrning FEK 104, 7,5 hp, ht20 / vt21 Företagsekonomi 2: Strategisk marknadsföring FEK201, 7,5 hp, ht21 / vt2

Termin 1-3: Programmet inleds med en introduktion till ekonomiområdet. Du studerar sedan grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt juridik (handelsrätt och skatterätt). Två tillämpningskurser gör att du får pröva dina kunskaper i praktiken. Termin 4: Fortsättningskurser inom valt huvudområde Kursen Företagsekonomi 1 skall ge grundläggande ekonomiska kunskaper inom det breda område som hänförs till utveckling och resurshushållning inom företag och organisationer i samhället. Efter avslutad kurs ska studenten Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1-4 och 6-7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom ämnena. Nationalekonomi med statistik. Välkommen till Institutionen för nationalekonomi med statistik, en samhällsengagerad och internationell institution med. Environment for Development

Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning, vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap, Vi erbjuder program och kurser i offentlig. De företagsekonomiska frågorna kommer upp i alltfler sammanhang och blir allt viktigare. Det är inte bara budgetfrågor utan också de marknadsekonomiska reformer som har genomförts (t.ex. skolpeng) som har gjort det viktigt för skolor att profilera och marknadsför Företagsekonomiska forskningsmetoder, Förlag: Liber, (Upplaga 2 eller nyare). Artiklar. Specificeras i studieanvisningen. Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp Berk & DeMarzo. Corporate Finance, Pearson Int., femte upplagan, ISBN-10 1-292-30415-4, ISBN-13 978-1-292-30415-1 (ca 1100 sidor, varav ca 600 sidor ingår i delkursen). Boke Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School profilerar sig som en hållbar utbildningsinstitution. Undervisning online VT och HT 2021 På grund av pandemin med covid-19 har institutionen tagit beslutet att all undervisning och examination kommer att bedrivas online under resten av vårterminen och under första perioden av höstterminen, till 31/10 2021 En utvärdering av Intranätets användbarhet vid informatik och företagsekonomi Zahra Afshar 4 1.3 Avgränsning Institutionerna vid GU har ett eget Intranät som är bara till för personalen och är specifikt för varje institution. Det finns även ett Intranät som är utvecklat fö

Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Göteborgs universite

 1. genomförande av IT‐stödda distansutbildningar i företagsekonomi, inom ramen för Sveriges nätuniversitet Ta fram en plan för hur arbetet fortsatt skulle kunna bedrivas i såväl planerings‐, förankrings‐ oc
 2. Kursen Företagsekonomi 1 på Åsö vuxengymnasium. Läs kursen Företagsekonomi 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Ta ett steg mot en ny karriär eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. Kursen Företagekonomi 1 är en grundkurs i företagsekonomi och.
 3. Kursen Företagsekonomi 1 ger dig kunskaper om: Ekonomiska begrepp. Affärsidén. Marknaden. Inköp och försäljning. Olika typer av ledarskap. Personalarbete. Kalkylering och finansiering. Distributionskedjan. Bokföring och bokslut. Bra att veta: Företagsekonomi 1 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång
 4. ation. I kurspaketet förekommer olika exa
 5. s grunder. Under delkursen Företagsekono
 6. Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp. eller. 34980 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, 7,5 hp, Externredovisning, 7,5 hp, Marknadsföring, 7,5 hp och Kalkylering och budgetering, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska.
 7. Företagsekonomiutbildningar i Örebro - Jämför din utbildning nedan. Utbildningar (13) Skolor (4) Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Visar 1-13 av 13 träffar. Sortera. Närmsta startdatum. Recensioner

Företagsekonomi 2 Heavelou. Ekonomi / Gymnasium. 1 svar 20 maj 2021 Heavelou. 43 Visningar 1. E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se vilka förmågor som tränas, och på vilka betygsnivåer uppgifterna kan lösas. Övningsboken har ett stort antal uppgifter i varierande svårighetsgrad uppdelade i 23 kapitel Ämnet företagsekonomi har stor betydelse för hela samhället då många delar av ekonomin grundar sig på företagande. När du går en distansutbildning inom företagsekonomi får du övergripande kunskap inom de olika områden som rör företagande - vilket ger dig bra förutsättningar möta en bred arbetsmarknad

Företagsekonomi 1 prov. Övningen är skapad 2018-10-09 av christianverkarbra. Antal frågor: 39. Klicka Lär dig orden. Skriv Stava orden. Lyssna Lyssna. Spel Spela spel. Skriv ut Öva på papper. Välj frågor (39) Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel E3000 Företagsekonomi 1 | Libe

Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universite

Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi - Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Uppgift 1 (3 poäng) Ekonomi för att företag är att hushålla med resurser på bästa möjliga sätt. Resurserna är av tre slag av Jan-Olof Andersson , Cege Ekström , Rolf Jansson m.fl. häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789147115839. E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok upplaga 2. Från entreprenörskap till bokslut, Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag 12 månader. 119 kr. Access Företagsekonomi 1 Faktabok Onlinebok Grupplicens. ( 119 kr/st) Lägg i varukorgen Goodwill Företagsekonomi 1 Lärarstöd (pdf) Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok. Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok onlinebok. Vårt nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg. Detta vill jag inte missa! Stän

Företagsekonomiutbildningar i Skövde - Jämför din utbildning nedan. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Handelsekonomiprogrammet ger dig som student färdigheter att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom handelsrelaterade branscher ges period 1 Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp ges i period 2. År 2. Termin 3 Den tredje terminen består av en fortsättning till obligatoriska kurser inom programmets huvudområde. Det genomgående temat är etik. Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp. Behörighetskrav: 15 hp från Företagsekonomi I. Termin Balans Företagsekonomi 1, faktabok. Av Inger Cleland, Helén Hurtigh. Bok. 349 kr exklusive moms. Lägg i varukorg. Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. Balans Företagsekonomi 1 är ett nytt läromedel som från.

Kursöversikt för FEG100 V20 Företagsekonomi

Balans Företagsekonomi 1, digital, elevlic, 6 mån. Av Inger Cleland. Digital produkt. 137 kr exklusive moms. Lägg i varukorg. Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt Grundkurs i Företagsekonomi, 1-30 hp allt du behöver veta om grundkursen i företagsekonomi, 1-30 hp. Är du nyfiken på företagsekonomi? Vill du lära dig mer om hur ett företag utvecklas, drivs och styrs och vilken roll företag har i samhället Företagsekonomi 100 Faktabok. av Per-Hugo Skärvad, 1943- (Bok) 2020, Svenska, För vuxna. Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings. Balans : företagsekonomi. 1 Övningar / [Inger Cleland]. Cleland, Inger, 1958- (författare) ISBN 9789140689078 Första upplagan Publicerad: Malmö : Gleerups, [2016] Tillverkad: 2016 Svenska 320 sidor. Bok Läromede

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – Wikipedia

Kursöversikt för FEG100 H19 Företagsekonomi

Termin 1 Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för ekonomer, 15hp, GN (huvudområde statistik). Ämnesfördjupning Revision: Juridisk översiktskurs, GN (huvudområde juridik) och Grundläggande statisti Företagsekonomi (2 517) Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning (1 049) Försäljningsorganisation. Marknadsföring (378) Redovisning (342) Ledning, arbetsledning (291) Marknadsföring (287) Organisation och administration (284) Samhällsvetenskap och rättsvetenskap (221) Personaladministration (220) Organisationslära (132

E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget smörgåsbord Företagsekonomi II, kurspaket. I kurspaketet Företagsekonomi II läser du följande ämnen ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring, organisation och management. Efter kursen behärskar du analysverktyg som krävs för mer avancerade arbetsuppgifter inom företagsekonomi E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget smörgåsbord. Målet är ett läromedel som är flexibelt för dig som lärare och som engagerar och utvecklar dina elever. Förklarande texter.

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp. eller. 34980 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, 7,5 hp, Externredovisning, 7,5 hp, Marknadsföring, 7,5 hp och Kalkylering och budgetering, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om. Kurspaket: Introduktion till marknadsföring och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi

Företagsekonomi - specialisering (100 poäng) som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Entreprenörskap och företagande (100 poäng) som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap. Marknadsföring (100 poäng Kursnamn: Företagsekonomi, grundkurs. Skola: Örebro universitet. folder_open Tentor. check_circle = Innehåller lösning Alla tentor; Externredovisning; date_range 2016-05-07. file_download Nedladdningar: 937. open_in_new Öppna file_download Ladda ner. date_range 2016-03-18 Kursen Företagsekonomi A1:1, 15 hp (ges höstterminer och söks för sig) motsvarar tillsammans med kursen Företagsekonomi A1:2, 15 hp grundkursen Företagsekonomi A eller A53 30 hp. Företagsekonomi A eller A53 kan inte användas i samma examen som Företagsekonomi A1:1, 15 hp och/eller kursen Företagsekonomi A1:2 15 hp. Schema Företagsekonomi 1. Åsö Vuxengymnasium. Läs kursen Företagekonomi 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Ta ett steg mot en ny karriär eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga... Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (2) Klassrum, Distans Företagsekonomi (2 650) Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning (1 108) Försäljningsorganisation. Marknadsföring (395) Redovisning (356) Ledning, arbetsledning (306) Organisation och administration (299) Marknadsföring (296) Samhällsvetenskap och rättsvetenskap (247) Personaladministration (234) Filosofi och psykologi.

Europaprogrammet, Företagsekonomi Göteborgs universite

Pris: 531 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Access 1 Faktabok av Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Kristensson, Arne Åkesson, Anna Mauléon på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner av Erika Augustinsson (E-media, E-bok, PDF) 2011, Svenska, För vuxna. Detta är en bok som kommer att vara oumbärlig för alla dem som sysslar med, eller vill syssla med, nya former av entreprenörskap. I boken Tjäna pengar och rädda världen berättar Erika Augustinsson och Maja Brisvall om den hållbara ekonomins nya ledare 1. Finansiering, 5 poäng. 2. Räkenskapsanalys och värdering, 5 poäng. 3. Vetenskaplig metod, 5 poäng. 4. Entreprenörskap och affärsutveckling, 5 poäng. Förkunskaravet till kurs B53, 20 poäng i företagsekonomi är att den studerande avklarat minst 15 poäng av kurs A53, 20 poäng i företagsekonomi E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 6 butiker

1:a halvåret: Ränta: 120 000 x 0.08 x 6/12 = 4800 kr Amortering: 30 000/2 = 15 000 kr Summa: 4800 + 15 000 = 19800 kr 2:a halvåret: Ränta: 105 000 x 0.08 x 6/12 = 4200 kr Amortering: 30 000/2 = 15 000 kr Summa: 4200 + 15 000 = 19200 kr Det första året ska han alltså betala 19 800 + 19 200 = 39 000 kr. Beräkna ränteprocenten: Räntan/Lånet = Ränteprocenten - 1 år Räntan/(Lånet x. Företagsekonomi 1 Klicka här för termin 2: Läromedel: Företagsekonomi 1, faktabok + uppgiftsbok Förlag: Sanoma Utbildning (tidigare Bonnier Utbildning) Länk till faktaboken - Adlibri Bokföring av moms | Inlämningsuppgift Företagsekonomi 1. En kortare och enklare inlämningsuppgift där eleven demonstrerar hur man bokför utgående och ingående moms (mervärdesskatt). Detta görs genom ett exempel där eleven använder debet och kredit för att i () Läs mer. Företagsekonomi

Fristående kurser inom företagsekonomi

Start studying Företagsekonomi 1 - Begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ekonomistyrning-Begrepp Företagsekonomi 1, Marknadsföring Begreppsförklaringar PDF Tenta 16 Augusti 2019, svar Tenta 5 juni 2019, svar Organisation och ledning - Sammanfattning. Andra relaterade dokument Företagsekonomi 1 Prov. Någon som kan svara på dessa frågor inom 140 minuter? Tack på förhand. 1. Förklara vad som påverkar priset och hur man använder priset som ett konkurrensmedel. och sedan exempel på timdebitering (ni säljer en tjänst) om ni startar eget. 2. Vad menar man med uttrycket det finns inget som är gratis. 3 Komvux är en grundläggande vuxenutbildning på gymnasial nivå, med ett förhållandevis stort kursutbud. En komvuxutbildning inom ekonomi är studiemedelsberättigad och kostnadsfri. Är du intresserad av att läsa en komvuxutbildning inom ekonomi ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun I affärsidén skall det bl.a. framgå vilken marknad företaget riktar sig och vilka behov som är grunden för själva affärsiden. Det är dessa behov som företagets affärside tillfredsställer genom sin produkt, vara eller tjänst. Utöver detta så skall affärsiden lyfta fram företagets styrka och unika kompetens. Med andra ord; vad.

#thisisgu del 1: Handelshögskolan – Studentbloggen, 2010

Hitta Företagsekonomi Undersökning på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Företagsekonomi Undersökning för inspiration. ( Företagsekonomi - beräkna nollpunkt. Ska beräkna nollpunkten för ett företag, men har svårt att skilja på vad som är fasta/rörliga kostnader och hur mycket dessa är i kronor. Nollpunktsvolym = fasta kostnader/försäljningspris/st - rörliga kostnader. Beloppen ser ut såhär: Eget satsat kapital = 100.000kr. Banklån = 100.000k Start studying Företagsekonomi 1 - Bokföring. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok Onlinebok - webbaserat Spara i lista Spara i lista E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok Onlinebok. Läs mer och beställ Liber. Läromedelsegenskaper Alternativa styrsätt Läromedlet går helt att styra med fingrarna på en pekskärm.. Hitta Företagsekonomi Rapport på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Företagsekonomi Rapport för inspiration. (

Canvas - Studentporta

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok Onlinebok 12 mån. Artikelnummer 978-91-47-91908-6. Skickas inom 24 helgfria timmar. Format Onlinebok Liber . Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig. Företagsekonomi 1, 100p Behöver du grundläggande kunskaper i företagsekonomi, antingen för vidare studier eller för att du vill starta eget, är det här rätt kurs för dig. Du får i den här kursen grundläggande kunskaper i företagsformer, affärsidéns betydelse, organisation, kalkyler, budgetering, bokföring och marknadsföring med mera GU Journalen 1-2021 by University of Gothenburg - issuu. GUJournalen OBEROENDE TIDNING FÖR MEDARBETARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET #1 MARS 2021. Nyheter. Allt fler publicerar internationellt Fokus E3000 Företagsekonomi 1 Kommentarer och lösningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA E3000 Företagsekonomi 1 Kommentarer och lösningar pdf ladda ner gratis. Author: Jan-Olof Andersson. Produktbeskrivning. Köp begagnad E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok av Jan-Olof Andersson; Cege Ekström; Rolf J hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt.

Hej student! - Akademibokhandeln

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universite

professor i företagsekonomi, Lagerhuset, Heurlins plats 1. NY PÅ JOBBET? gu-journalen@gu.se. Foto: JOHAN WINGBORG. Claudia Fahlke, professor i psykologi, är en av tre nomine E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget smörgåsbord. Målet är ett läromedel som är flexibelt för dig som lärare och som.

Ämne - Företagsekonomi - Skolverke

mig av litteratur inom ämnesområdet allmän företagsekonomi och marknadsföring. Figur 1 Företagets allmänna affärsmodell (Freja Blomqvist 2013) 4.1.1.3 Mål Med mål anses vad som ska åstadkommas inom ett specifikt tidsintervall. Fö Agenda 1 Företagsekonomi Faktabok (Häftad, 2012) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker Häftad, 2011. Den här utgåvan av E2000 Classic Företagsekonomi 1 Basbok är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 4 st läsarrecensioner Pris: 457 kr. häftad, 2016. Skickas om 1 vardag. Köp boken E3000 Företagsekonomi 1 Kommentarer och lösningar av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist (ISBN 9789147117093) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Handelshögskolan, Göteborgs universite

Företagsekonomi 1, 100 p. Särskild prövning i kursen Företagsekonomi 1 består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör. Du som inte har läst kursen innan kan även läsa kursen i klassrum eller på distans Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och h.. E3000 Företagsekonomi 2 | Libe

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universite

E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget smörgåsbord. Målet är ett läromedel som är flexibelt för. Agenda 1 Företagsekonomi Elevfacit. Låt dina elever följa den entreprenöriella processen från affärsidéns utformning till bokslut i Agenda 1. I Agenda 2 utvecklar vi resonemangen och följer större och medelstora företags arbete med att utveckla sina affärsmodeller. Agenda 1 är avsedd för kursen Företagsekonomi 1 (100 p) Access Företagsekonomi 1-2: Access 1, Lärarhandledning med CD av Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Kristensson, Arne Åkesson, Anna Mauléon. Övrigt, Svenska, 2012-03-23 2751. Köp. Skickas inom 1-3 vardagar. Provläs! Företagsekonomi med. E2000 Classic Företagsekonomi 1-2 täcker med sina 52 kapitel in följande områden: Företagsekonomi 1 Block 1 Ekonomi och samhälle Block 2 Utveckla och driva företag Block 3 Begrepp och kalkyler Block 4 Marknadsföring Block 5 Finansiering och budgetering Block 6 Bokföring och bokslut Företagsekonomi 2 Block 7 Hållbar global ekonom

Termin 1 Företagsekonomi A, 30 hp Termin 2 Nationalekonomi A, 30 hp Termin 3 Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp Termin 4-6 Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområde Examensarbete (kandidatuppsats), 15 hp. Om undervisninge Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning. Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning Pris: 432 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Access 1, Lösningar av Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Kristensson, Arne Åkesson, Anna Mauléon (ISBN 9789147100101) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri 2 359 svar. 296 247 visningar. 2021-05-11 12:11. av ardathbey. 1 358. Viktigt: Skoluppgifter i företagsekonomi (exkl. redovisning.) (114) Semester. Svar av Nisse524 2021-04-22 11:14. 222 519 visningar • 1 358 svar

 • Crypto winter Reddit.
 • Paint net freeware.
 • Danske Bank billån Unionen.
 • Beam CUDA miner.
 • Typisch italienische gegenstände.
 • Våtservetter vuxna.
 • Ethereum Gold price.
 • Syngenta Foundation Bangladesh.
 • Phoenix BioPower nyemission 2021.
 • US online casino news.
 • One time Filler.
 • China 5G Huawei.
 • Synsam öppettider.
 • För lite vatten i tvättmaskinen.
 • Android x86 no GUI.
 • Typisch italienische gegenstände.
 • Merchants that accept ACH payments.
 • Bitcoin kopen in Frankrijk.
 • Äldreboenden västerhaninge.
 • Hush mining calculator.
 • Decoder DVB T2 Scart.
 • Contentful address Denver.
 • Tesla biggest car company.
 • Trygghet i skolan.
 • Löneväxling ITP1.
 • Conflux price prediction.
 • Staking حرام.
 • Leasa ny bil eller köpa begagnad.
 • Stone Ridge Golf Club.
 • Berömt crossboss.
 • Cleveland Clinic Innovations.
 • 6800 mining settings.
 • In Bitcoin investieren comdirect.
 • Sotis betyder.
 • NFT kopen Bitvavo.
 • EBay coins price List.
 • Kryptowährungen Kurse Schweiz.
 • Westwing Aktie Empfehlung.
 • EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt.
 • Buy 50 gram Silver Bar.
 • Airstream Basecamp.