Home

Somregel afgeleide

bewijs en voorbeeld somregel afgeleiden

afgeleiden somregel FreeWisk

Afgeleide; Differentieerregels. Scalairproductregel; Somregel. Opgave 1; Productregel (film) Quotiëntregel (film) Gemengde opgaven differentiëren; Kettingregel; Inverse functie; Hoofdstuk 3: Functies van twee variabelen; Hoofdstuk 4: Differentiëren van functies van twee variabelen; Hoofdstuk 5: Optimaliseren; Hoofdstuk 6: Oppervlakten en. Onderwerpen: Afgeleide, notaties afgeleide, basisregel afgeleide, regels afgeleide, somregel, kettingregel, productregel, quotiëntregel. Over de uitlegvideo. In deze video zullen we kijken naar hoe je de afgeleide kunt bepalene. Dit is één van de vele video's uit onze. De afgeleide van het product van een getal maal een functie wordt opgelost met de veelvoudregel. Op de afgeleide van een som passen we dan weer de somregel toe. Dit zijn dan ook de voornaamste rekenregels voor afgeleiden. Zijn er nog video's over afgeleiden? Wil je meer weten over afgeleiden, check dan zeker en vast ook deze video

Inleiding differentiaalvergelijkingen. Naar bovenkant van pagina. Een differentiaalvergelijking Inleiding, classificatie, richtingsveld, methode van Euler, beginwaardeprobleem Simpel voorbeeld exponentiele groei, radioactief verval §7.9 First-Order Differential Equations §3.7 Second-Order Linear DEs with Constant Coefficients Ch 18 Ordinary Differential Equation View 3Differentiëren som product.pdf from AA 11/23/2015 Tot nu toe: 2 3 5 + 6 sin⁡() cos⁡() Differentiëren som- en productregel De somregel Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi.. Somregel (afgeleide) en Quotiëntregel · Bekijk meer » Unionpedia is een concept map of een semantisch netwerk organiseerde als een encyclopedie of een woordenboek. Het geeft een korte omschrijving van elk concept en haar relaties Somregel kan verwijzen naar: Somregel (afgeleide), de somregel bij het nemen van de afgeleide. De somregel bij goniometrie, zie Goniometrie#Verdere omrekenformules. Somregel (kansrekening), de somregel voor de vereniging van gebeurtenissen. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Somregel of met Somregel in de titel

1. Somregel - WisFaq

De somregel is een formule om de afgeleide van een som van functies te bepalen. Voor de afgeleide van twee in het punt a {\displaystyle a} differentieerbare functies f {\displaystyle f} e Welkom bij Math with Menno! Op dit YouTube-kanaal vind je meer dan 1000 uitlegvideo's over wiskunde. De video's zijn gemaakt op basis van de boeken van Getal en Ruimte. In iedere video bespreek ik. De WiskundeAcademie geeft online bijles voor havo & vwo. Op onze website http://www.WiskundeAcademie.nl/ zijn alle video's ingedeeld op onderwerp, leerjaar,. 3 relaties: Afgeleide, Productregel (afgeleide), Somregel. Afgeleide. In de wiskunde is de afgeleide (het differentiaalquotiënt) een maat voor verandering van een functie ten opzichte van verandering van zijn variabelen De productregel is een formule om de afgeleide van een product van functies te bepalen. 8 relaties: Afgeleide , Functie (wiskunde) , Kettingregel , Optellen , Partiële integratie , Quotiëntregel , Somregel (afgeleide) , Vermenigvuldigen

Afgeleide regels Wiskundige berekenin

 1. Dit is een samenvatting van wiskunde B uit vwo 4. Hierin komen de volgende zaken aan bod: soorten stijging soorten daling toenamediagram differentiequotiënt snelheid hellinggrafiek afgeleide functie somregel raaklijn etc
 2. De productregel is een formule om de afgeleide van een product van functies te bepalen. Voor de afgeleide van het product van twee in het punt a differentieerbare functies f en g geldt: ( f g ) ′ ( a ) = f ′ ( a ) g ( a ) + f ( a ) g ′ ( a ) {\displaystyle (fg)'(a)=f'(a)g(a)+f(a)g'(a)
 3. Dit is een bundel van alle samenvatting die ik gebruikt heb voor het centraal examen van wiskunde B in het schooljaar 2016/2017. Hier komen bijvoorbeeld zaken in voor als breuken exponenten logaritmes differentiëren limieten asymptoten vergelijkingen functies etc
 4. Somregel. De somregel toont dat de afgeleide van een som gelijk is aan de som van de afgeleiden. Uitleg. We gaan uit van de functie. De toename kun je berekenen met differentialen, dat geeft. en ook. zodat. Je kunt functies dus term voor term differentiëren
 5. Somregel. De somregel toont dat de afgeleide van een som gelijk ia aan de som van de afgeleiden. Uitleg. We gaan uit van de functie. De toename bereken je met differentialen, dat geeft hier. Uitgeschreven is dit. We werken de haakjes weg en krijgen achtereenvolgens. zodat uiteindelijk over blijft
 6. Somregel. De somregel toont dat de afgeleide van een som gelijk is aan de som van de afgeleiden. Uitleg. We gaan uit van de functie. en differentiëren levert dan. Je kunt functies dus term voor term differentiëren

naam van de regel functie afgeleide somregel s() () 5p 7 Bepaal de afgeleide van Sx() en laat met behulp van een schets van de afgeleide zien dat de automobilist op het traject van x 0 tot x 500 voortdurend kilometers wint. 6. www.examenVWLFN.nl www.havovwo.n Hoe kunnen we de afgeleide van een quotiënt van 2 functies berekenen ? D(f(x)/g(x)) = ( g(x) D(f(x)) - f(x) D(g(x)) ) / (g(x))² voorbeelde Differentiëren - Afgeleide functie | Uitleg, opgaven en uitwerkingen m.b.t Differentiëren - Afgeleide functie op Wiskunde.net VW-1024-f-14-2-o 3 / 15 lees verder OVERZICHT FORMULES Differentiëren naam van de regel functie afgeleide somregel s() ()xfxgx s'x f'x g'x() () productregel px f x gx() () p' x f ' x g x f x g' x() () () quotiëntregel () f x qx gx

Lestraject secundair onderwijs: Afgeleiden 1: HoeHoe kun je goed leren differentiëren? - Mr

naam van de regel functie afgeleide somregel s() () 4p 10 Stel de formule van de afgeleide van D op en beredeneer hoe je aan deze formule kunt zien dat de grafiek van D toenemend stijgend is. De formule kan zó worden herschreven dat je een moeilijkheidsgraad kun Leer en oefen Calculus voor economie studenten Online - Functies, differentiëren, (multivariate) optimalisatie en meer! Probeer gratis uit naam van de regel functie afgeleide somregel s() () Met behulp van de afgeleide van P najaar kan men onderzoeken of het vetpercentage P najaar afnemend stijgend is. 6p 5 Stel de formule van de afgeleide van P najaar op en onderzoek daarmee of P najaar afnemend stijgend is

Eindexamen vwo wiskunde A pilot 201 -II - havovwo.nl - www.havovwo.nl - www.examen-cd.nl OVERZICHT FORMULES Differentiëren naam van de regel functie afgeleide somregel s() ()xfxgx s'x f'x g'x() () productregel px f x gx() () p' x f ' x g x f x g' x() () () quotiëntrege In deze wiskunde B video gaan we afgeleide, somregel en verschilregel bespreken. Er wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt en wat hierbij komt kijken. Aan de hand van voorbeelden en formules wordt uitgelegd hoe je afgeleide bepaald en hoe je functies differentieert Dit is simpel . Volgende regels maken het mogelijk de afgeleide te berekenen van een willekeurige polynoom functie, welke slechts de som is van producten van machtsfuncties met getallen. Dus je hebt slechts volgende regels nodig: de constante factor regel: en de somregel: de afgeleide van de functie is gelijk aan

Somregel Engineering Dat

 1. De afgeleide van D(n) wordt gegeven door de formule: 2 156,3 0,73 '( ) (1 26,14 0,7 )3 n n Dn 3p 17 Beredeneer aan de hand van deze formule van de afgeleide dat de downloadverkoop inderdaad stijgt. Een model dat de toekomstige cd-verkoop beschrijft is het volgende: 0,91 ( 1) (0) 18,0 Cn Cn
 2. afgeleiden productregel. Hoe kunnen we de afgeleide van een product van twee functies berekenen ? D (g (x) f (x)) = g (x) D (f (x)) + f (x) D (g (x)) bewijs regel. voorbeelden. YouTube. Erwin Meyers
 3. De somregel van het differentiëren De afgeleide van f(x)=g(x)+h(x) is gelijk aan f'(x)=g'(x)+h'(x) Dat lijkt niks, maar dat is een belangrijke regel. In combinatie met de bovenstaande rekenregels kan je al heel wat functies differentiëren. Daarnaast zijn er nog veel meer rekenregels
 4. Afgeleide somregel (67). Afgeleide productregel (68). Afgeleide quotiëntregel (69). Kettingregel afgeleiden (127). Bewijs hoofdformule afgeleiden (809). Bewijs som afgeleiden (810). Bewijs kettingregel afgeleiden (811). Bewijs product afgeleiden (824). Bewijs quotiënt afgeleiden (825)
 5. Afgeleide, somregel, verschilregel. 2. Vergelijking van een raaklijn opstellen. 3. Extreme waarde bepalen . Download on the App Store Download on the Play Store Digistudies is een e-learningplatform opgericht door Micha Proper dat korte, toegankelijke uitlegvideo's aanbiedt voor middelbare scholieren

Productregel (afgeleide) - Wikipedi

 1. Afgeleide; Differentieerregels. Scalairproductregel; Somregel; Productregel (film) Opgave 1; Quotiëntregel (film) Gemengde opgaven differentiëren; Kettingregel; Inverse functie; Hoofdstuk 3: Functies van twee variabelen; Hoofdstuk 4: Differentiëren van functies van twee variabelen; Hoofdstuk 5: Optimaliseren; Hoofdstuk 6: Oppervlakten en.
 2. naam van de regel functie afgeleide somregel s() () 6p 5 Stel de formule van de afgeleide van P najaar op en onderzoek daarmee of P najaar afnemend stijgend is. VW-1024-a-19-1-o 6 / 14 lees verder.
 3. Afgeleide (somregel) (productregel) (quotiëntregel) (kettingregel) Functie Afgeleide; terug naar boven Integreren. Functie Primitieve; Functie Primitieve; terug naar boven Goniometrie. terug naar boven Limieten. terug naar boven Vergelijkingen. Vergelijkin
 4. De somregel. Naast de vermenigvuldigingsregel bestaat er in de combinatoriek ook nog de somregel. Namelijk niet in alle gevallen worden handelingen vermenigvuldigd, maar dienen handelingen ook opgeteld te worden. Wanneer je nu precies manieren vermenigvuldigt en wanneer je ze juist optelt wordt in deel a van uitlegvideo 1 uitgelegd
 5. differentiëren met de machtsregel, de constante-regel, de somregel en de kettingregel; werken met de afgeleide en de tweede afgeleide, onder andere voor het berekenen van extremen en buigpunten. Verkennen. In deze grafieken zie je hoe de lengte L en de breedte B van een plank van 60 cm bij 60 cm in de loop van de tijd veranderen
 6. In ieder geval moet je zowel de productregel als de somregel gebruiken. Om de afgeleide van sin 2 (x) te berekenen heb je inderdaad de productregel nodig. Vervolgens moet je de afgeleide van cos(x 2) berekenen. Daar heb je zelfs de kettingregel voor nodig

Introductie: Met behulp van de afgeleiden van elementaire functies kunnen we al van een aantal functies de afgeleide bepalen, maar wat nu als we functies hebben die de som of het product zijn van elementaire functies? Of nog lastiger functies? Dan kunnen we gebruik maken van differentieerregels zoals die hieronder gegeven zijn. Scalairproductregel Opgave 1. Gegeven is de functie c(q) = 20√q + 5q + 100. Bepaal de afgeleide in het punt q = 4. Deze opgave is niet op te lossen, omdat de afgeleide van √q niet bepaald kan worden. c. ′. (4) = 10. Deze opgave is niet op te lossen, omdat de c(q) de som is van drie functies. c Gemengde opgaven differentiëren. Voor het maken van de volgende opgaven moet je kennis hebben van Afgeleiden van elementaire functies en alle vier de bovenstaande Differentieerregels. ‹ Vorige pagina. Opgave 1 Je neemt dus eerst de afgeleide van de buitenste functie en hierbij laat je de binnenste functie staan. Vervolgens vermenigvuldig je dit met de afgeleide van de binnenste functie. Voorbeeld: Bij de functie h(x) = (5x+3)­², nemen we eerst de afgeleide van f(x): f(x) = (g(x))­², dus de afgeleide hiervan is f'(x) = 2(g(x))

Wiskundeleraar. Afgeleide functie. Bij een functie hoort een hellingsfunctie. Een andere naam voor de hellingsfunctie is de afgeleide functie, kortweg de afgeleide genoemd. De afgeleide van f wordt genoteerd als f (f accent). Het berekenen van de formule van de afgeleide heet differentiëren. Regels voor het diffferentiëren Ontdek materiaal. Somregel - afgeleide van veeltermfuncties; oef_0fu_2twee_abc9; Spiegeling om een rechte door de oorsprong; Introductie les 3vwo - snijpunten van grafieke De productregel is een formule om de afgeleide van een product van functies te bepalen. Voor de afgeleide van het product van twee in het punt a differentieerbare functies f en g geldt: \({\displaystyle (fg)'(a)=f'(a)g(a)+f(a)g'(a)}\) Deze regel wordt verkort wel genoteerd als

Lijst van afgeleides Wiskunde Vrage

 1. Somregel (afgeleide) Tekenoverzicht. Derde afgeleide. Facebook Twitter WhatsApp Telegram E-mail. Staat van informatie: 11.2020 oorsprong Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis]) Licentie: CC-BY-SA-3. Veranderingen: Alleen links die direct of doorverwijzen naar een artikel of categorie zijn overgenomen
 2. Leer en oefen basiswiskunde Online - Algebra, precalculus, getallen, differentieren en meer! Probeer gratis uit
 3. Afgeleide en Somregel (afgeleide) · Bekijk meer » Tweede afgeleide. De tweede afgeleide van een functie is de afgeleide van de afgeleide van die functie, dus de functie die verkregen wordt door de oorspronkelijke functie twee maal te differentiëren (alles onder de veronderstelling dat de afgeleiden bestaan). Nieuw!!: Afgeleide en Tweede.
 4. De afgeleide van is dus =. oefening 5 (somregel, machtregel en vermenigvuldigen met een constante) Differentiëer naar x. aanwijzing 1 Als a een constante is, dan is ook een constante. aanwijzing 2 De functie is ook te schrijven als Hierin kun je opvatten als een constante en verder is ook een constante en is ook een constante. aanwijzing 3 Let op dat er ook een losse a in de functie staat
 5. Lijst met alle primitieven die je moet weten voor je wiskunde eindexamen! Nu op wiskundevragen.github.io

Samenvatting: berekenen van afgeleid

Uitleg productregel. De productregel is een regel voor het differentiëren van een formule waarin twee termen worden vermenigvuldigd. Met deze regel kan men dus de afgeleide van een formule berekenen. In dit artikel lees staat hoe de productregel gebruikt moet worden en daarmee dus ook hoe de afgeleide berekend moet worden SOMREGEL. Een somregel is een formule waarin verschillende functies zijn toegepast met product af en optellen. De afgeleide van deel 2 wordt nu achter de afgeleide van deel 1 geplaatst met een vermenigvuldigsteken. Het is namelijk een product. F'(x)=3(3x+5)² Leer en oefen Financiele Rekenkunde Online - Exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingenen meer! Probeer gratis uit Tel: +31 (0)6 42 74 72 12 [email protected] kvk: 61916080. Partners. Younite; Levenswijsheid Academi

Tip standaard afgeleide wortelfunctie - WisFaq

Afgeleiden en integralen Welkom bij de online les afgeleiden en integralen. We beginnen om 9:00 u. stipt met de les. Enkele praktische zaken: • Om het systeem niet te overbelasten graag je microfoon en camera uitzetten Die somregel voor differentieren geldt volgens mij ook voor vectoren. Omhoog. Bericht za 15 okt 2011, 19:45 15-10-'11, 19:45. Er zijn meerdere manieren om de afgeleide van een vectorfunctie te definiëren. De definitie die je zelf gebruikt had ik ook in gedachten, maar ik heb er geen bron voor kunnen vinden 6.0 Differentiëren Willem-Jan van der Zanden 4 Een andere naam voor hellingfunctie is afgeleide functie. De afgeleide van een functie f [f ] geeft voor elke x: •De richtingscoëfficiënt van de raaklijn van de grafiek van f in het bijbehorende punt Het berekenen van de afgeleide noemen we ook wel differentiëren en met behulp van de definitie van de afgeleide hebben we de perfecte tool in huis om allemaal differentieerregels op te stellen over basisvormen van formules. In video 1, 2 en 3 gaan we de basisregels voor het differentiëren afleiden. Deze worden in video 4 toegepast De afgeleide van deze formule is: 2 d 0,143 d 400 Tq q q =− + + 5p 11 Toon met behulp van differentiëren aan dat deze afgeleide juist is en bereken door deze afgeleide gelijk aan 0 te stellen, na hoeveel meter rennen Elvis het water in moet springen om zo snel mogelijk de bal te bereiken

Somregel (kansrekening) - Wikipedi

De afgeleide functie van de constante functie is gelijk aan y = 0. f(x) = c ; f'(x) = 0 men zegt : Dc = 0 . We kennen de afgeleide functie van y = x² en y = x. D x 1 = 1. D x 2 = 2 x. In het algemeen geldt : D x n = n x (n-1) Om nu de afgeleide te kunnen berekenen van veeltermfuncties en dergelijke zijn er rekenregels uitgevonden. Somregel Somregel (afgeleide) De somregel is een formule om de afgeleide van een som van functies te bepalen. Nieuw!!: Afgeleide en Somregel (afgeleide) · Bekijk meer » Stationair punt. In de analyse is een stationair punt(ook: evenwichtspunt) van een functie een punt in het domein van die functie waar de afgeleide gelijk is aan 0. Nieuw!! afgeleide; differentiëren; regels voor het differentiëren; somregel; notaties voor de afgeleide van y = f(x) Bij intervallen; gemiddelde verandering; differentiequotiënt; helling van lijn AB; richtingscoëfficiënt van lijn AB; gemiddelde snelheid In één punt; differentiaalquotiënt; definitie van de afgeleide (limieten) Hoofdstuk 7. Voor dit bewijs maken we gebruik van de kettingregel, de afgeleide van de sinus en de regel dat Somregel: = + + ′ = +. naam van de regel functie afgeleide somregel s() () Met de afgeleide van de formule voor de 200 meter, P200m, met de tijd X tussen 0 seconden en 42,5 seconden, is na te gaan of P200m toenemend stijgend, toenemend dalend, afnemend stijgend of afnemend dalend is

Somregel Productregel Quotiëntregel Kettingregel ( ) ( ) (geeft ) ( ) Zie verder de formulelijst Toepassingen van de afgeleide ( ) )is de helling van de (raaklijn aan de) grafiek van in het punt ( ( )) ( richtingscoëfficiënt raaklijn in punt ( ( )) De grafiek is stijgend als ( ) en dalend als ( naam van de regel functie afgeleide somregel s() () Met behulp van de afgeleide van ar kan men onderzoeken of het vetpercentage r afnemend stijgend is. 5 Stel de formule van de afgeleide van r op en onderzoek daarmee of r afnemend stijgend is. VW-1024-a-19-1-o 6 / 14 lees verder. naam van de regel functie afgeleide somregel s() () Je kunt dit zien aan de afgeleide d d A n. 4p 12 Stel de formule op van de afgeleide d d A n en beredeneer aan de hand van deze formule, dus zonder getallen in te vullen of een schets te maken, dat A afnemend stijgend is naam van de regel functie afgeleide somregel sx f x gx() () s 6p 7 Onderzoek met behulp van de afgeleide C' 2 of het maximum van C 2 eerder of later dan het maximum van C1 optreedt. Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) In bovenstaande definitie zijn sinus en cosinus alleen gedefinieerd voor scherpe hoeken, hoeken tussen 0 en 90°. Daarom is de definitie aanvankelijk uitgebreid tot hoeken tussen 0 en 360° met behulp van de goniometrische cirkel, de cirkel met straal 1 om de oorsprong.De voerstraal naar een punt = (,) op deze cirkel maakt een hoek met de positieve -as, en de cosinus en de sinus worden.

Differentiëren: Basisregels - YouTub

naam van de regel functie afgeleide somregel s() ()xfxgx=+ s'x f'x g'x() ()=+ 4p 4 Geef de formule van de afgeleide d d S Z en leg met behulp van deze afgeleide uit dat S afnemend daalt als de hoeveelheid zinnen groter wordt naam van de regel functie afgeleide somregel s() () ook met behulp van de afgeleide d d P G. 4p 8 Toon aan dat op grond van alleen de formule en op grond van de afgeleide geconcludeerd kan worden dat zware vrouwen 'beter tegen alcohol kunnen' naam van de regel functie afgeleide somregel s() () behulp van de afgeleide van T. 5p 13 Stel een formule op voor de afgeleide van T en toon daarmee aan dat de totale reistijd toeneemt als w toeneemt Calculus voor Economie. Geschikt voor eerstejaarsvakken wiskunde voor universitaire economiestudenten. Bevat functies, differentiëren, (multivariate)optimalisatie, elasticiteit en meer toepassingen

naam van de regel functie afgeleide somregel s() () 5p 7 Bepaal de afgeleide van Sx() en laat met behulp van een schets van de afgeleide zien dat de automobilist op het traject van x 0 tot x 500 voortdurend kilometers wint Rechts lopende golf. Nieuw didactisch materiaal. Watch f9 (2021) Full HD1080p Free sub Englis VW-1024-a-19-2-o 6 / 16 lees verder Bij de modellen in figuur 2 horen de volgende formules: B 10,1² 587 10200tt en T 20,3² 951 24800tt In dit model is B het aantal buitenlandse vakanties per jaar, T het totaal aantal vakanties per jaar en t de tijd in jaren met t 0 in het jaar 1990. B en T zijn beide in duizenden. Volgens bovenstaand model had het aantal binnenlandse vakanties oo Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO - 3e druk 201

Somregel Wiskunde op Tilburg Universit

Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basisvaardigheden Wiskunde - 4e druk 202 Voor de afgeleide van U geldt: 2 d 244 0,965 d (1 22,8 0,965 ) t t U t 4p 6 Toon dit aan. 4p 7 Onderzoek met behulp van de afgeleide in welk jaar de bevolking van Oeganda volgens het model het snelst toeneemt. U

Afgeleiden secundair onderwijs: alle video's | Wezooz AcademyDerde graad | FreeWiskiwiskundeA15
 • Principal Engineer salary India.
 • Sandvik aktiekurs.
 • Swedbank utländsk check.
 • DNA mutation.
 • Bygga fjällstuga med loft.
 • Robin Gunningham.
 • Crypto trading bot GitHub binance.
 • Nedskrivning av aktier.
 • RTX 2080 Ti mining.
 • Reach solar farm.
 • Hus Himmelfjäll.
 • Fidor connect aktivieren.
 • Tecnocasa Barcelona.
 • Importance of financial literacy education in high school.
 • Ändra språk formler Excel.
 • Trends video 2021.
 • Reavinst kalkylator.
 • Maskinprisindex.
 • Huwelijkswebsite.
 • Skandia.se/kontaktuppgifter registrera mailadress.
 • Sending Polkadot.
 • NGM pep Market.
 • Villahemförsäkring.
 • HBM Aktie.
 • Hyundai Capital America customer service.
 • BlockMembers Bounty.
 • Hacker dator.
 • Bitcoin loan.
 • Buy Ethereum in India with debit card.
 • Olja till utemöbler Biltema.
 • Comdirect Trading Gebühren.
 • Linersvetsare.
 • Mac Skype for Business Web App.
 • LBC Philippines Rates International.
 • Binance in Nepal.
 • Peter Schildt Cecilia Bodström.
 • Morningstar portfolio Manager.
 • Winberg Jönköping.
 • Bitconnect Carlos.
 • Nordea Fonder Nytt.
 • The Game Assembly Umeå.