Home

Naturreservat Höör

Naturreservatet Frostavallen-Ullstorp ingår i strövområdet Frostavallen som förvaltas av Höörs kommun och Stiftelsen Skånska landskap. I den 100-åriga bokskogen gömmer sig både spår efter gamla torp och gamla vulkaner. Slingor av varierande längd visar vägen Bjäret - ett nytt naturreservat i Höörs kommun. Det har bildats ett nytt naturreservat i Höörs kommun! Det heter Bjäret, och ligger vid Dagstorpssjön och Ulfsbjär. I detta fina område upplever du bokskog, sjö, utsikt från gamla vulkaner, och många spår från äldre tiders torpare och bönder Tegeldammarna-Lergravarna är ett kommunalt naturreservat i Höörs kommun. Reservatet omfattar den gamla lertäkt som förr tillhörde Gunnarps bruk. Idag består reservatet till största delen av fuktig skogsmark med ett stort inslag av död ved och ett rikt fågel- och insektsliv Förr i tiden kunde man höra dansmusik och skratt från dalgången under ljusa sommarkvällar. Idag får man istället njuta av åns porlande och den rika fågelsången. I det 2,5 km långa reservatet finns en väldig artrikedom och flera vandringsstigar

Dagstorps naturreservat ingår i strövområdet Frostavallen som förvaltas av Höörs kommun och Stiftelsen Skånska landskap. Här hittar du ett omväxlande landskap med lövskogar, betesmarker och sjöutsikt. Vid Dagstorps gård ligger en vacker enefälad. Den rena, klara Dagstorpssjön är dessutom en populär badsjö Allarps bjär ligger mellan Höör och Röstånga. Från väg 13 mellan Höör och Stockamöllan tar man norrut vid Munkarp mot Hallaröd. Cirka 500 meter efter avtagsvägen mot Norra Rörum i Hallaröd leder en mindre väg norrut som är skyltad till reservatet. Efter cirka 2 kilometer är man framme vid parkeringen Kulan är ett naturreservat i Höörs och Eslövs kommuner som bildades 1975. Reservatet följer Brååns dalgång i ca 2,5 kilometer. Inom området finner man flera olika miljöer som betade ängsmarker, sumog, bokskog och rikkärr. Bråån är djupt nerskuren i lerskiffern och de branta sluttningarna är mest täckta av bokskog

Naturreservat. I naturreservaten gäller särskilda regler som begränsar allemansrätten. Exempelvis kan det vara förbjudet att tälta. Anslagstavlor i reservaten visar vad som gäller. Av de naturreservat som finns i kommunen är Lergravarna det reservat som sköts av Höörs kommun. Läs mer om naturreservaten i kommunen. Regler för Höörs kommu Höör har ett rikt kulturliv, och ett etablerat kulturcentrum med många konserter och olika event, kring Kulturhuset Anders (vid Gamla Torg). På Bosjökloster slott arrangeras konserter, utställningar, föredrag, mässor och många andra event, året runt. I Höör arrangeras varje år Höörs Sommaropera.Det är en regional satsning, där proffs och unga amatörer tillsammans ger. Bara 500 meter från stationen, norr om Tjörnarpssjön, ligger Prästbonnaskogens naturreservat. Söder om kyrkan finns en nyrestaurerad strandäng, där gäddorna kan simma upp och leka på våren. Vandringsslingor går genom reservatet och det finns gott om picknick- och grillplatser där du kan ta en paus

Frostavallen-Ullstorp Länsstyrelsen Skån

Bjäret - ett nytt naturreservat i Höörs kommun — Höörs kommu

Häckeberga naturreservat; Häckeberga-Skoggård; Hällestadsåsen-Borelund; Hällestadsåsen-Prästamöllan; Högebjärs naturreservat; Kaninlandet; Klingavälsåns dalgång och Vombs ängar; Knivsås-Borelund; Kungsmarkens naturreservat; Linnebjers naturreservat; Maskängen; Måryds naturreservat; Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader; Prästaskogens naturreservat Hagestads Naturreservat Vid kustvägen från Sandhammaren mot Ystad syns Kåsebergaåsen plötsligt resa sig. De mjuka, delvis kala kullarna skärmar av för havet och höjer sig nästan lite stolt framför den skog som döljer sig bakom dem. Den kala åsen - precis så som dagens naturvårdare gärna vill se den

Rövarekulans naturreservat ligger i Gudmuntorps socken, Höörs kommun. Reservatet utgör ca 2,5 km av Brååns dalgång och ravindal. Rövarekulan är också ett natura 2000-område Allarps bjär är ett naturreservat i Höörs kommun. Den norra delen av reservatet består av en basaltkupp som är en av ett flertal slocknade vulkaner i Skåne. Basaltkupper är resterna av de vulkaner som var aktiva under jura och tidig krita. På ett par platser kan man se de sexkantiga pelarna av den stelnade magman från kraterröret. Den södra delen består huvudsakligen av ädellövskog. Allarps bjär har troligen varit skogklätt under lång tid då branterna har varit. Klintaskogen är ett naturreservat i Höörs kommun. Naturreservatet består till största delen av grov högvuxen bokskog med inslag av ung ekskog. Längs stranden växer en askskog med ett mycket artrikt markskikt. Askskogen växer på det som var sjöbotten innan sjösänkningen 1883 av Ringsjön. Innanför askskogen längs hela reservatet finns den gamla branta strandklinten. Klinten består av röd och vit sandsten som bildades för cirka 400 miljoner år sedan under den.

Tips på naturreservat i Skåne. I Sverige finns det 30 nationalparker och ca 4500 naturreservat. Ett naturreservat är ett område som skyddats av myndigheter och markägare för att bevara värdefull natur. Lund. Malmö. Vellinge. Tomelilla. Klippan. Ystad Naturreservat. Delar av Fulltofta strövområde är naturreservat såsom Fulltofta-Häggenäs och Fulltofta gård. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för delar av området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten. Du får t ex inte tälta eller ställa upp husvagn i naturreservaten Till Höör går tåg från Malmö, Lund och Kristianstad. Ringbuss 441 (Höörs station via Skånes Djurpark)går dagligen och stannar vid flera hållplatser i strövområdet (Frostavallen, Frostavallens vandrarhem, Långstorp, Ullstorp Lundagård och Skånes Djurpark) I närliggande Höör finns ett fint Bad och Sportcentrum med ett mindre äventyrsbad, Frostavallens Naturreservat, Skånes Djurpark och Åkersberg med fin park, restaurang och Andrum SPA. I Höör kan du ta tåget till Lund , Malmö och Köpenhamn om du känner för shopping och lite stadspuls

Tegeldammarna-Lergravarna Länsstyrelsen Skån

 1. Rövarekulans naturreservat ligger i Gudmuntorps socken, Höörs kommun. Reservatet utgör ca 2,5 km av Brååns dalgång och ravindal. Här finns det mängder av Ram..
 2. Dagstorp är ett naturreservat i Höörs kommun. Reservatet består av skogs- och hagmarker med fornlämningar och spår av äldre odlingar. Dagstorpsgården, mitt i reservatet, har dock sitt ursprung i laga skifte 1827 då byinnevånare tvingades flytta ut till utmarkerna från Nötarps by som ligger cirka 1 km norr om reservatet. I området kring Dagstorpssjön och i reservatet finns rester.
 3. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser
 4. I Skånes Djurpark finns aktiviteter för hela familjen! Utforska våra nordiska djur. Åk traktor i Fåret Shaun Land och utmana familjen i en av våra hinderbanor eller lek på lekplatserna. Vi har även boende mitt i parken där du och familjen sover över mitt i naturen
 5. dre vägen,.
 6. Vandringsleder - Frostavallen o Dagstorp. Frostavallens strövområde har omväxlande natur. Från Höör finns både cykelväg och en bussförbindelse upp till Frostavallen.. Frostavallens strövområde består av bokskogar, glittrande sjöar och öppna landskap

Rövarekulan Länsstyrelsen Skån

Ekastiga naturreservat ligger längs Pilgrimsleden och nås även via bilvägen från Höör upp till Frostavallen. Naturreservatet Ekastiga är ett småkuperat område med omväxlande skog, och öppen åker- eller betesmark Reservatet ligger på nordöstra sidan av Dagstorpssjön och består av skogs- och hagmarker med fornlämningar och spår av äldre odlingar. Det finns bra stigar att gå på och en badplats. Hela Dagstorpsområdet ligger långt från stora vägar och erbjuder en stor tyst plats. Det finns många fina skogar utanför naturreservatet i hela området runt sjön Knivsåsen är ett naturreservat öster om Dalby. Huruvida Knivsåsen fått sitt namn av sin form är inte säkert men väldigt troligt. Här kan man vandra på åsens rygg genom gles bokskog och ut på uråldriga betesmarker. Är det varmt kan man ta sig ett dopp i Dalby stenbrott, det vattenfyllda gamla brottet som sedan länge [ Hagestads Naturreservat Vid kustvägen från Sandhammaren mot Ystad syns Kåsebergaåsen plötsligt resa sig. De mjuka, delvis kala kullarna skärmar av för havet och höjer sig nästan lite stolt framför den skog som döljer sig bakom dem. Den kala åsen - precis så som dagens naturvårdare gärna vill se den

Dagstorp Länsstyrelsen Skån

Höör | Skåne län Södra Hultarp är ett naturreservat i Höörs kommun. Reservatet består till största delen av en bok- och avenbokskog som är avsatt för att bevara ett såväl vetenskapligt som estetiskt värdefullt lövskogsområde Södra Hultarp är ett naturreservat i Höörs kommun. Reservatet består till största delen av en bok- och avenbokskog som är avsatt för att bevara ett såväl vetenskapligt som estetiskt värdefullt lövskogsområde. Skåneleden, Ås till Åsleden, går genom reservatet från parkeringen i väster rakt österut till där Södra Hultarp ansluter till naturreservatet Allarps bjär. Skrylle är ett naturreservat beläget mellan Dalby och Södra Sandby strax utanför Lund, omtyckt framförallt för sina natursköna motions- och vandringsspår. Skrylleskogen är ett av de mest välbesökta friluftsområdena i landet med drygt en halv miljon besökare per år. Beskrivning Skrylle är en plats för såväl den ambitiösa motionären som tränar inför Vasaloppet, som för [

Allarps bjär Länsstyrelsen Skån

Södra Hultarp är ett naturreservat i Höörs kommun. Södra Hultarp naturreservat Naturreservat: Skåneledens vindskydd för övernattning. Land: Sverige: Kommun: Höörs kommun [1] Area: 23,21 hektar [1] Från riksväg 13 i Munkarp, som ligger cirka 6 km väster om Höör, tar man av norrut mot Hallaröd TegeldammarnaLergravarna är ett naturreservat i Höörs kommun. Naturreservatet omfattar den gamla lertäkten till det som var Gunnarps tegelbruk. Den gamla lertäkten syns tydligt som täkthål och jordvallar i området. Reservatet består i dag till största delen av fuktig lövskog och sumog. I de sanka delarna finns gott om död ved vilket skapar livsmiljö för många svamp- och. Dagstorp är ett naturreservat i Höörs kommun. Dagstorp naturreservat Naturreservat: Naturreservatet sett från Dagstorpssjön en vårvinterdag. Land: Sverige: Kommun: Höörs kommun [1] Area: 104,36 hektar [1]- därav vatten: 0,144 hektar [2] Inrättat: 16 november 1970 [1] Läge; Dagstorp naturreservat Den norra delen av reservatet består av en basaltkupp som är en av ett flertal slocknade vulkaner i Skåne.Basaltkupper är resterna av de vulkaner som var aktiva under jura och tidig krita.På ett par platser kan man se de sexkantiga pelarna av den stelnade magman från kraterröret.Den södra delen består huvudsakligen av ädellövskog.Allarps bjär har troligen varit skogklätt under.

Rövarekulan - Naturskyddsföreningen Skån

Upptäck Örkelljunga s bästa nationalparker och naturreservat. I Örkelljunga finns flera nationalparker och mängder med naturreservat. Här guidar vi dig genom de bästa Höörs kommun har även en karta över området. Kullaberg. Kullaberg är ett naturreservat i nordvästra Skåne som är väldigt välbesökt av äventyrsintresserade besökare eller personer som gillar den vackra naturen. Området rankas väldigt högt bland svenska sevärdigheter I Höörs kommun finns populära turistmål som skid- och friluftsanläggningen Frostavallen, Skånes djurpark och Bosjökloster Slott. I Ringsjön ligger också halvön Lillö där man funnit vulkanrester. Lillön är även känd för sitt naturreservat med jätteaspar. Köpa,. Skåne fick 16 nya naturreservat under 2019. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar, vatten, ängar och hagar och deras mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden Lillö är ett naturreservat i Höörs kommun i Skåne län. Lillö Naturreservat: Lillö naturreservat. Land: Sverige: Kommun: Höörs kommun [1] Area: 2,61 hektar [1]- därav vatten: 0,103 hektar [2] Området tillsattes som naturreservat bl.a. för att skydda beståndet av jätteasp. Det råder för närvarande beträdnadsförbud på.

Att vandra i strövområde i Skåne län är både avkopplande och rogivande.. Oavsett om du väljer kortare vandringsleder med barnen eller längre och kanske mer utmanande leder så är det ett fantastiskt sätt att uppleva och nyttja vår natur På Fulltofta Naturcentrum, som drivs av Stiftelsen Skånska Landskap, finns interaktiv utställning, café och konferensmöjligheter. Utanför finns skogslek, detektivrunda för barn, grillplatser och Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder, där några anpassats för rullstol och barnvagn. Fulltofta strövområde bjuder på ett omväxlande landskap med öppna hagar, mäktiga. Våra 19 strövområden med djupa lövskogar, granskog, tallhedar och stränder finns utspridda över hela Skåne. Där hittar du vandringsleder, mtb- och ridleder, grillplatser, bryggor och tillgängliga stigar. Det finns något för alla

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen I Höör ligger tågstationen från vilket man lätt pendlar med Pågatåg eller rikståg. Skolan ligger mitt i naturen med skog och naturreservat in på knuten. Byföreningen är mycket aktiv och anordnar Valborgsfirande, sommarfest och julkalas Munkarps naturreservat 150 meter från stugan. I Höör finns det diverse butiker och affärer men det finns även en golfbana, djurpark, badhus och flera olika restauranger. Kärrarp ligger dessutom nära olika naturområden och det finns även möjlighet för simning och fiske i närliggande sjöar Skapa PDF Skriv ut bild. Länk. Hjälp O

Vi ligger cirka 2 km norr om Höör, i den vackra lövskogen, med bok, ek och björk. De lar av vår anläggning är naturreservat. Vår närmaste granne är Skånes Djurpark. I närheten ligger Bosjökloster, Björkviksbadet (Höörs eget äventyrsbad) och. Naturreservat i Höör. Skriv några ord om vad som var bra eller mindre bra • Skåne: Dagtorpssjön i Höör. • Stockholm: Djurgården vid Blockhusudden, Gärdet och Nationalstadsparken, Tyresta nationalpark eller Elfviks naturreservat på Lidingö. • Uppsala län: Östa naturreservat

Friluftsliv och motion — Höörs kommu

 1. Naturreservat som ligger i både Höörs och Eslövs kommuner heter Rövarekulan. När du vandrar i Rövarekulan följer du Brååns dalgång i ca 2,5 kilometer och möten en ravindal under vandringen. Namnet Rövarekulan lär komma från ett område som ligger i mitten av reservatet som enligt sägnerna var ett tillhåll för rövare som överföll de som passerade på landsvägen
 2. a bilder egentligen? Sedan tjugo år bor jag i Höör mitt i Skåne, här finns skogar, sjöar och ett varierat kulturlandskap. Här finns också flera fina naturreservat, vandringsleder och gott om småvägar att cykla på. Kort sagt ett perfekt ställe för en naturfotograf
 3. Vandringsleder - Ludvigsborg & Osbyholm Ludvigsborg har både lanthandel och bussförbindelser med Hörby och Höör.. Från Ludvigsborg är det nära ner till Ringsjön och ut till Skåneleden. Buss 470, som går mellan Höör - Hörby och Sjöbo, stannar i Ludvigsborg
 4. Det finns totalt 11 naturreservat i kommunen. (Höörs kommun 2009). Bostadskategorier. Under perioden 2004-2008 har det byggts mestadels småhus samt en del flerfamiljshus (Kommunfakta 2009). Det finns planer på att bygga ytterligare bostäder, där efterfrågan främst är på villor och marklägenheter
 5. Namnet Höör (Horgh) öppna landskap och glittrande sjöar. Tretton naturreservat bjuder på unika upplevelser, och den ornitologiskt intresserade har mycket att upptäcka. Kommunikationerna är goda, med tågförbindelser direkt till Karlskrona, Kalmar, Köpenhamn och Helsingör
 6. Strax utanför Höör i hittar du Rövarekulans naturreservat. Ett utflyktsmål som barnen älskar. För dig som vill ha lek och picknick. Rövarekulan har troligtvis fått sitt namn eftersom att det var ett tillhåll för rövare långt tillbaka i tiden. De gömde sig här och överföll de förbipasserande på landsvägen. Bråån flyter förbi nere i ravine
 7. Utforska det bästa som Höör har att erbjuda! Oavsett om du vill uppleva staden som turist eller göra som lokalbefolkningen, kika på detta perfekta hjälpmedel inför din resa

Från Malmö kör ni till Höör. I andra rondellen följer ni skyltningen fram till Frostavallen. 2. När skylten Naturreservat syns följer ni vägen åt vänster. 5. Nu är svårigheterna över! Det är dags att hålla utkik efter en stor sjö på höger sida av vägen. 6 Rövarekulan är ett naturreservat som ligger i Höörs kommun. Det är ett mycket artrikt naturområde, både för djur och växter. Namnet Rövarekulan är sedan gammalt då det ska ha varit ett vanligt tillhåll bland rövare. Söderåsens nationalpark Naturreservat i Höör. Naturreservat i Höör. Hoppa till huvudinnehåll Huvudmeny. Min bucketlist; Sök; Inga recensioner än (0) Prästabonnaskogen Naturreservat. i Höör. Spara på min bucketlist Jag har varit här. Mer info om Prästabonnaskogen Länsstyrelsen. Prästabonnaskogens naturreservat utanför Höör bjuder på badande kor, en glittrande sjö och svalkande promenader i bokskogen. Du kan dessutom enkelt ta tåget dit! Välkomna! p.s glöm inte att ha.. Skånes Djurpark Resort AB är verksam inom drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat och hade totalt 36 anställda 2019. Antalet anställda har ökat med 15 personer sedan 2018 då det jobbade 21 personer på företaget. Bolaget är ett Jularp 150, 243 93 Höör

Vandringsleder - Höör - Vandra i MittSkån

 1. HÖÖR. Området är ett naturreservat och eftersom man bland annat ska rida och göra upp eld i området har man ansökt om dispens från reservatföreskrifterna hos länsstyrelsen
 2. Grottbyn ligger cirka 2 km norr om Höör, i den vackra lövskogen, med bok, ek och björk. Delar av vår anläggning är naturreservat
 3. Hitta telefonnummer, adress, karta och vägbeskrivning till Munkarp Höör i Sverige på hitta.se - nummerupplysningen på nätet
 4. 14 maj 2021 - Hyr från folk i Höör, Sverige från 168 kr SEK/natt. Hitta unika ställen att bo med lokala värdar i 191 länder. Passa alltid in med Airbnb

Stiftelsen Skånska Landskap, Höör. 7,090 likes · 80 talking about this · 3,960 were here. Vill du börja vandra i vår? Hundratalet vandringsleder, cykel-.. Kommunerna i Sverige bildar allt fler naturreservat. I Skåne har hittills 17 kommuner tagit steget och inrättat 40 kommunala naturreservat med en yta på totalt 2112 hektar

Husbils-Rosa på drift: Hunneberg naturreservat ochBetesvägen 10 - SmålandsvillanEkastiga – WikipediaGrottbyns Vandrarhem - Hitta till Vandrarhemmet med

Nyrups Osteria, Höör: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Nyrups Osteria i Höör, Sverige på Tripadvisor Nynäs Slott & Naturreservat • På Nynäs finns det mesta för alla - mat, djur, natur och kultur

Höör erbjuder förutom vår underbara natur med tretton naturreservat även bl a ett rikt föreningsliv, Skånes Djurpark, Höörs Gästgivaregård med Spa Orangeri, en liten stadskärna med restauranger, fik, mataffärer, klädaffärer ja det mesta du kan tänkas behöva och mycket mera Nästa Ekeberga Naturreservat. SÖK PÅ SIDAN: Sök efter: Lokal karta. Möllegården Naturreservat. HUVUDKATEGORIER Mat och fika Boende Konst och utställningar Butiker Familj och barn Aktiviteter Natur och kultur Turistinfo. ANNONSER. Vill du annonsera? Sök efter Skånsk Natur. 2,904 likes · 31 talking about this. Skånes natur är fantastisk. Här får du tips på besöksmål, naturguidningar och hur vi visar hänsyn till varandra och naturens invånare. Men också.. Frostavallen recreation area has beech woodlands, glittering lakes and an open landscape. Hiking in the dramatic landscape on the several hiking trails is an adventure. Beech woodland dominates the area and wood anemones cover the ground in springtime. By the lake Dagstorpssjön there are remnants of old volcanoes from the Jurassic period and the landscape is more dramatic here with precipices. Studera Ullstorp Naturreservat - fritidshem, fritids, gymnasium, grundskola, kurser, utbildning, skola, gymnasieskola, kulturskola, skolor, förskola, vuxenutbildning.

Guidningar, sägenvandringar & workshops | MyricasFerielejlighed nss11571 (nss11571) | Feriebolig

Över 40,000 utvalda stugor och semesterhus i hela Europ Studenter Ullstorp Naturreservat - fritidshem, grundskola, kurser, student, utbildning, fristående gymnasieskola, skola, gymnasieskola, skolor, förskola. Torups bokskog är ett av de nya naturreservaten i Skåne under 2019. Foto: Gunilla Davidsson Lundh 2020-03-05 14:09 CET 16 nya naturreservat i Skåne under 201 I närliggande Höör finns Frostavallens Naturreservat, Skånes Djurpark och Åkersberg med fin park, restaurang och Andrum SPA. I Höör kan du ta tåget till Lund , Malmö och Köpenhamn om du känner för shopping och lite stadspuls

 • Binance platba kartou.
 • One Troy ounce silver trade unit no date.
 • New casino fast withdrawal.
 • Venus ADA.
 • Exacerbate in a sentence.
 • Mts paketi.
 • Nordic Choice Friends.
 • Svt gamla järnvägar.
 • Dear Sam.
 • Massavedspriser Mellanskog.
 • Underlag pool Biltema.
 • Camping Tessin Schweiz Corona.
 • Registrera sig på Amazon.
 • Free parking downtown Las Vegas 2021.
 • Handleda.
 • Lebensmittel online bestellen europaweit.
 • Duurzaam beleggen belastingvoordeel.
 • International SPAM laws.
 • Peter Schildt Cecilia Bodström.
 • Morningstar portfolio Manager.
 • Contentos io.
 • CodeTantra SRM issue.
 • آموزش استخراج بیت کوین با cryptotab.
 • Stena Fastigheter Kungsbacka.
 • Registrera biocid.
 • Personbevis Skatteverket.
 • Salt game Wiki.
 • BTCC stock forecast.
 • IGP skydd.
 • WordPress search function.
 • Dividendenstrategie ETF oder Einzelaktien.
 • Höjd sjukersättning 2022.
 • Miku EXPO 2021 Store.
 • Service icscards nl.
 • Youngest Goldman Sachs VP.
 • Crypto com referral link not working.
 • Insamlingsstiftelser i Sverige.
 • Järfälla kommun hemtjänst jobb.
 • Dalakraft omdöme.
 • Gazprom Aktie Dividende 2020.
 • Venture capital Amsterdam jobs.