Home

SCA koncernen

Detta är SCA - SC

Pensionsstiftelsen skall vara gemensam för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och för övriga svenska bolag som ingår i SCA-koncernen. Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av SCA eller annat svenskt bolag inom SCA-koncernen, för dess arbetstagare eller efterlevande Essity noterades den 15 juni 2017 och var tidigare en del av SCA-koncernen. [4] SCA grundades år 1929 som ett skogsbolag och tog steget in i hygienbranschen vid förvärvet av Mölnlycke år 1975. Mölnlyckes verksamhet sträcker sig tillbaka till 1849. [källa behövs] Efter 1975 växte hygienverksamheten i SCA genom flera förvärv och man inledde flera samriskföretag med andra hygienbolag SCA planerar enligt ett pressmeddelande att dela koncernen i två noterade bolag, ett hygien- och ett skogsindustribolag. En utdelning av hygienbolaget och notering på Stockholmsbörsen väntas under det andra halvåret 2017. Koncernen meddelar i dag på sin hemsida att styrelsen avser att föreslå delningen vid årsstämman 2017

SCA löser det sedan förut kontra regelverken för aktiebolagens styrelser genom att deklarera att Bengtsson och VD:n Ulf Larsson inte är oberoende till SCA-koncernen. Det verkar dock inte ha ringt någon väckarklocka hos skogsnäringen, och trots att DN i början av sin artikelserie DN granskar skogsindustrin underminerade trovärdigheten hos SLU och Skogforsk genom att ta upp de dubbla rollerna I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som ida SCA SCA planerar att dela koncernen För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCA:s styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela koncernen i två noterade bolag Koncernen - SCA Årsredovisning 2016. Verksamhet och struktur. Förvärv, investeringar och avyttringar. Övrig koncerninformation. Omsättning och resultat. Operativt kassaflöde. Finansiell ställning

Styrelse och bolagsledning - SC

 1. I samband med att SCA-koncernen organiserar om, har Ulf Larsson utsetts till ny vd för SCA Forest Products. Han efterträder Kenneth Eriksson som går in i SCAs koncernledning som strategiskt ansvarig för skogsindustri och förpackningar. Ulf Larsson är idag vd för SCA Timber, SCAs sågverksrörelse
 2. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Som en del av transaktionen har SCA och Vinda tecknat ett exklusivt licensavtal att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor), samt Libresse (mensskydd) i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea
 3. SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. SCA delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden - Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter
 4. sca-koncernen Popularitet Det finns 180930 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1039975 ord. Det motsvarar att 17 procent av orden är vanligare
SCA delas upp i två bolag

SCA - Industrivärde

SCA-koncernen Fır fırsta gngen ngonsin samlade SCA tillsammans med SSGs elansvariga och chefer frn alla enheter och anl−ggningar inom SCA, fırutom de fyra massa- och pappersbruken Koncernens moderbolag, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), äger merparten av den skogsmark och övrig fast egendom som hör till den skogliga verksamheten och upplåter avverkningsrätter till rotstående skog till dotterbolaget SCA Skog AB SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustr Avgörandet syntes öppna möjligheter för SCA att ytterligare utveckla det system för skattemässig utjämning som tillämpats inom koncernen sedan 1994. - Förändringen skulle innebära att koncernbidragsdispositionerna inte längre skulle komma att framgå av sökandebolagens räkenskaper utan endast av bolagens självdeklarationer

SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri. Industritorget använder cookies för att föra statistik samt hantera användning av siten. Genom att du fortsätter att använda vår sajt, samtycker du till att cookies används Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och dess koncernbolag, samlar in och använder personuppgifter i sin verksamhet. Vi värnar om våra anställdas, kunders.. SCa i korthet ett globalt konsumentvaru ­ och pappersföretag innehåll. SvenSka CelluloSa aktiebolaget SCa (publ) Box 7827, 103 97 Stockholm Besökare: Stureplan 3 tel 08-788 51 00, fax 08-660 74 30 org.nr: 556012-6293 www.sca.com. SCa tiSSue europe and SCa perSonal Care SCA ändrar namnet på affärsområde Papper till affärsområde Containerboard från den 1 januari 2021. Visa företagsinfo. I och med den under första kvartalet nästa år avslutade avvecklingen av tryckpappersverksamheten består SCAs pappersproduktion uteslutande av förpackningspapper, en produkt med en stabil och växande efterfrågan

SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. SCA Forest Products AB söker en Treasury Director med placeringsort Sundsvall. SCAs styrelse har initierat ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag Koncernen svarade under 1930 för 64 procent av den totala omsättningen på Stockholms fondbörs. [1] Efter Ivar Kreugers död 1932 försattes stora delar av Kreugerkoncernen i konkurs, vilket utlöste en finanskris som brukar omtalas som Kreugerkraschen. Konkursutredningen var avslutad först 1941 [2]. Bolag i koncernen För att skapa bättre elsäkerhetsrutiner har SCA nu tagit beslut om att använda SSG Compliance tool för hela koncernen. Ett 20-tal personer från Timber, Logistics, Skog, Energy och från staben från Piteå i norr till Sundsvall i söder deltog på denna unika SCA-dag för att diskutera den nya elsäkerhetslagen och för att hitta nya gemensamma interna lösningar för att kunna uppfylla. SCA-koncernen totalt 2012 2011 Åldersstruktur nettoomsättning, mse K 85 408 81 337 % 40 medelantal anställda 33 775 31 646 30 Kvinnor, % 29 29 20 Löner2), mse K 12 241 11 850 10 sociala kostnader, mse K 3 446 3 094 0 0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60

SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under

Den nya elsäkerhetslagen enade SCA-koncernen. Nyhet - 16 Oktober 2017 11:40. Den nya elsäkerhetslagen enade SCA-koncernen. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PD SCA koncernen. SCA Huvudkontor Skepparplatsen 1 851 88 Sundsvall Tel: +46 60 19 30 00 info@sca.com. Alla kontaktuppgifte SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) grundades 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. 1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke. 2017 delades SCA koncernen i två. Skatteverket ger SCA miljardsmäll. Stäng. SCA:s vd Jan Johansson. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT. Annons. SCA-koncernen sålde för tio år sedan det svenska dotterbolaget SCA Finans till ett av koncernens andra dotterbolag i Holland, SCA Treasury. För att finansiera affären tog SCA Treasury ut ett lån inom koncernen. Under minst fem år.

Det ena fortsätter att heta SCA, med den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCA:s hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter, inklusive det nyligen förvärvade BSN Medical, och mjukpapper blir ett hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mj ukpapper och Skogsindustri-produkter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder Nummer 1 eller 2 på marknaden i cirka 90 länder Starka varumärke

ABB och SCA i ett cirkulärt, hållbart samarbete kring elektriska motorer. ABB har fått en order från Svenska Cellulosa AB (SCA) Munksund kring cirkulär ekonomi, där 120 stycken smarta sensorer installeras på deras elektriska motorer, i syfte att energioptimera och höja tillgängligheten för produktionen av papper och massa SCA-koncernen har från och med i dag en ny koncernledning efter att bolaget har delats i två delar, en skogsdel och en hygiendel. Ulf Larsson, anställd inom SCA sedan 1992, blir ny vd för skogsbolaget och ersätter nuvarande vd Magnus Groth. Magnus Groth blir i stället vd för den avknoppade hygiendelen Essity som för första gången handlas på börs.. Nordmalings Ångsågs AB (NÅAB) var ett sågverksbolag i Rundvik i Västerbottens län.Det bildades 1861 och blev föregångare till det nuvarande Rundviks sågverk, som ingår i SCA-koncernen.Verksamheten har moderniserats i flera omgångar och det nuvarande sågverket byggdes 1992

SCA:s chef blir Ulf Larsson, i dag chef för skogsindustriverksamheten och vice vd för SCA. Magnus Groth som tidigare varit chef för SCA-koncernen blir chef för Essity. I bokslutsrapporten för 2016 framgick att kostnaderna för en uppdelning upattas uppgå till cirka 1 070 miljoner kronor Munksund Pappersbruk . Samarbetet är ett viktigt steg på vägen mot cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle. Detta är ett två-årigt pilotprojekt från SCA-koncernen där SCA Munksund i Piteå är först ut med att installera smarta sensorer för att tillståndsövervaka samt energioptimera sin produktion av papper och massa SCA har tidigare uppgett att CMPC tvingade in företaget i kartellen. 2017 delades SCA-koncernen i en skogsdel och en hygiendel, Essity. Bolaget som det chilenska beslutet gäller hör nu till Essity, som enligt uppgift sedan tidigare reserverat pengar för böterna

SCA planerar att dela upp koncernen i två noterade bolag, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Uppdelningen, som kommer att bestå av en hygiendel och en skogsindustridel, kommer att tas fram som förslag för årsstämman 2017. Aktien rusade med 12 procent vid Stockholmsbörsens onsdagsöppning SCA invests in pellet mill to improve environmental performance: 31-05: SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö: 25-05: SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt: 25-05: SCA updates MTN program and publishes prospectures: 30-04: SCA: Conversion of shares: 30-04: SCA: Omvandling av aktier: 30-04: SCA: Delårsrapport. Summa summarum: SCA:s klimatpåverkan har en positiv effekt på mer än 8 miljoner ton CO 2. Det motsvarar enligt SCA utsläppen från alla tunga lastbilar och allt inrikesflyg i Sverige. SCA räknar konservativt, som det heter. Man använder siffrorna försiktigt. Hellre lite i underkant, för att inte riskera kritik för att överdriva SCA: Förändringar i skogsbolaget SCAs ledning. Svenska Cellulosa SCA AB. Som ett sista steg i uppdelningen av SCA koncernen i två noterade. bolag har styrelsen idag, med entledigandet av Magnus Groth som vd. och koncernchef, förordnat Ulf Larsson som vd och koncernchef i SCA SCA steg kraftigt på börsen efter beskedet om en uppdelning av bolaget i två divisioner. Men SCA är inte bara dagens vinnare på börsen, hittills i år har SCA-aktien utklassat börsens andra stora industriföretag med en uppgång på 42 procent

Skatteverket kräver skogsjätten SCA på 1,1 miljarder kronor i skatt och skattetillägg. Olika bolag inom SCA-koncernen har gjort affärer med varandra och. Efter att granskningarna av SCA har kritiserats väljer nu bolaget att låta hela koncernen granskas. Över 500 revisorer över hela världen kommer delta i granskningen, skriver Svenska Dagbladet Koncernen har idag cirka 450 anställda och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor. Företaget förädlar den norrländska skogen till trävaror, moderna limträprodukter m.m.. SCA. SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, vilket är det största privata skogsinnehavet i Europa Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänste

Affärsstyrning - SC

Redan i augusti 2015 meddelade SCA att koncernen förberedde en uppdelning i en hygien- och en skogsindustridivision. Tanken var att den nya koncernstrukturen skulle vara på plats den 1 januari 2017 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procen SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri | Placer Carina Mare har med stor kunskap och entusiasm lotsat många tekniksprångare rätt inom koncernen. SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Inom koncernen arbetar drygt 44 000 medarbetare och försäljningen sker i 100 länder

SCAs Pensionsstiftelse PRI - SC

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamheten och ett för bedrivande av skogsin Essity. Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom områdena Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Värde skapas genom att utveckla ledande lösningar inom hygien och hälsa som ökar människors välbefinnande och livskvalitet

SCA Graphic i Sundsvall måste betala 23 miljoner kronor i tillkommande skatter samt 3,4 miljoner kronor i skatteböter, skriver Lantbrukets Affärstidning (ATL). Bakgrunden till skattesmällen är att Skatteverket upptäckte oredovisade elleveranser från SCA Graphic till ett systerbolag inom SCA-koncernen. Dessutom ska SCA Graphic ha gjort felaktiga. Som ett sista steg i uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag har styrelsen idag, med entledigandet av Magnus Groth som vd och koncernchef, förordnat Ulf Larsson som vd och koncernchef i SCA. Magnus Groth är förordnad som vd och koncernchef i Essity Aktiebolag (publ) som idag upptas till handel på Nasdaq Stockholm I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats. Befintliga mål för Personal Care och Tissue har ersatts med mål för koncernen

Ansvar för människa och samhälle - SCA

Essity - Wikipedi

2006 skärpte SCA kraven på sina leverantörer av skogsråvara. Efterlevnad av SCAs uppförandekod: Under 2006 har SCA genomfört genomgripande säker-hetsförbättringar vid produktionsanläggningarna i Kina. Koncernen har också genomfört en utvär-dering av efterlevnaden av de mänskliga rättig-heterna vid anläggningar i sex utvalda länder Pappersföretaget SCA har tecknat ett tioårigt avtal med norska Statkraft. Avtalet ska ge elleverenser till hela SCA-koncernen och öppnar dörren för SCA:s. SCA Skog levererar virke till övriga SCA ­koncernen, bland annat från egna skogar på 2,4 miljoner hektar i Norrland. En växande andel - nästan hälften eller omkring 3,5 miljoner kubikmeter - av det virke som SCA behöver årligen köper man idag in från cirka 6.000 privata Bättre analyser lyfter kundundersökningarna på SCA Sko Pappersföretaget SCA har tecknat ett tioårigt avtal med norska Statkraft. Avtalet ska ge elleverenser till hela SCA-koncernen och öppnar dörren för SCA:s storinvestering vid Ortvikens. Investerardag med presentation av det blivande skogsbolaget SCA ons, maj 31, 2017 07:55 CET. Årsstämman den 5 april 2017 beslutade att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. Utdelningen och noteringen av Essity förväntas ske under juni 2017

Noteringen av Essity sker som ett resultat av att årsstämman den 5 april 2017 beslutade att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. - Det är glädjande att noteringsdagen av Essity är här SCA Hygiene-koncernen. Händelser under året SCA Hygiene-koncernen ingick avtal om förvärv av BSN medical, ett ledande medi - Styrelsen och verkställande direktören avger följande koncernredovisning för räkenskaps - åren 2016, 2015 och 2014 samt årsredovis - ning för moderbolaget SCA Hygiene AB (publ) med organisationsnummer 556325 Tork är ett globalt varumärke inom SCA koncernen och engagerad partner till kunder i över 80 länder. För mer information om de senaste nyheterna och innovationerna från Tork; gå till www. Toby presenterade det nya börs- och skogsbolaget SCA. Som bekant så bestämdes våren 2017 på Årsstämman i SCA att dela koncernen i två noterade bolag, skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. Toby tog oss igenom resan och presenterade bl.a. hur SCA numera är uppbyggt/indelat och de olika affärsområdenas verksamheter SCA Logistics är en del av SCA-koncernen som bedriver land och sjötransporter. Företaget har egna terminaler i London, Lübeck, Rotterdam, Sundsvall och Umeå. Utöver dessa egna terminaler har företaget även ett antal associerade terminaler. Genom ägandet och.

Gasol - en ekonomisk ögonöppnare

SCA delar upp koncernen - kursen stiger bran

Som ett sista steg i uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag har styrelsen idag, med entledigandet av Magnus Groth som vd och koncernchef, förordnat Ulf Larsson som vd och koncernchef i SCA. Magnus Groth är förordnad som vd och koncernchef i Essity Aktiebolag som idag upptas till handel på Nasdaq Stockholm SCAs reservdelssamarbete Reservdelssamarbetet inom SCA-koncernen har varit aktivt igång sedan 2015. »När vi delade på SCA, så blev det ännu enklare och ett måste för oss att kunna samarbeta internt. Vi har idag regelbundna träffar inom styrgruppen för reservdelar med deltagare från alla bruken,. Östrands massafabrik i Timrå som ingår i SCA-koncernen. Foto: SCA. Blogginlägg - 26 Februari 2019 15:08. SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

SCA grundades år 1929 efter en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. Koncernen har under årens gång genomgått en transformation från ett traditionellt skogsbolag, till ett bolag med en allt större verksamhet inom hygienartiklar (toapapper, bindor, blöjor). Men skogsarvet har följt med i utvecklingen SCA sökte 50 miljoner Tommy Sundin, chef för affärsområdet trä på SCA, Ett av skälen till att Nutek rekommenderade avslag var att SCA-koncernen är stor och går med vinst

VD för Skogforsk, fortfarande kvar i SCA 2021? iskogen

STOCKHOLM (Direkt) I samband med uppdelningen av SCA-koncernen i två noterade bolag (skogsbolaget SCA respektive hygien- och hälsobolaget Essity) har de finans SCA Timber Supply är en del av Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA) koncernen. SCA Timber Supply har som mål att förse Sveriges bygghandel med trävaror. De huvudsakliga produkterna som säljs är byggvirke, golv, konstruktionsvirke, panel för exteriör användning samt tryckimpregnerat virke (SCA, 2013a) SCA Årsredovisning 2008 SCA Årsredovisning 2008 Mjukpapper Skogsindustriprodukter Personliga hygienprodukter Nettoomsättning Förpackningar 0 4 000 8 000 12 000 16 000 USA Spanien. Totalt koncernen: 104 054 MSEK Personliga hygienprodukter, 30% Rörelseresultat (andel av koncernen) Mjukpapper, 52% Skogsindustriprodukter, 20% Personliga hygienprodukter, 28% Totalt koncernen: 11 849 MSEK Exklusive jämförelsestörande poster. Starka varumärken SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustri företag so

Finansiell ställning - SCA Årsredovisning 2016Kungens personliga vänner – maktelitens topp | Dina pengarMiljonskattesmäll för SCA - HD

De smarta virkesprodukterna som ingår i konceptet SCA SmartTimber produceras av SCA Wood Scandinavia som är en del av SCA-koncernen. Vi hyvlar, målar, impregnerar och vidareförädlar produkter och distribuerar dem till bygghandeln där du som proffsbyggare eller privatperson kan köpa våra smarta produkter Redan i augusti 2015 meddelade SCA att de inlett ett arbete med att dela upp koncernen i en hygien- och en skogsindustriverksamhet. Till årsstämman 2017 har man för avsikt att lämna ett förslag på utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna Hygien- och skogsverksamheten blir två noterade bolag Planerna på att dela upp koncernen i två delar har funnits under en längre tid i SCA. Och lagom till årsstämman 2017 kommer styrelsen att lämna ett förslag som innebär att koncernen delas upp i två divisioner. SCA:s två verksamheter, hygien- och skogsindustridelen, är i dag inte jämnt fördelade sett till omsättning

Anders Nordmark ny platschef på Setra Rolfs - Setra Group

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy Skogsbolaget SCA anlitade ett privat säkerhetsföretag som spanade på Handelsbankens dåvarande vd Pär Boman i samband med maktkampen 2015 då flera direktörer tvingades lämna sina uppdrag SCA-koncernen har från och med i dag en ny koncernledning efter att bolaget har delats i två delar, en skogsdel och en hygiendel. Ulf Larsson, anställd inom SCA sedan 1992, blir ny vd för.

 • Sälja bil till Finland.
 • Switzerland Etymology.
 • Stora Härsjörundan.
 • Clean Energy app.
 • Nuggets of wisdom meaning tagalog.
 • Dekoartikel hochwertig.
 • Complemented lattice in Discrete Mathematics examples.
 • Coinberry FINTRAC.
 • GDPR Schrems II.
 • Moon and star copy paste.
 • Uniswap price Prediction V3 launch.
 • Virtual Joker Prepaid Mastercard review.
 • Huis kopen in Spanje zonder hypotheek.
 • Data entry Clerk job.
 • Coinberry withdrawal fees Reddit.
 • Schwab Micro futures.
 • Sockelfärg.
 • STEP AS 2025.
 • Hong Kong Instagram models.
 • Guidelines on digital assets.
 • Waqar Zaka contact number.
 • EToro offer.
 • Glasfiberpool paket.
 • Haymarket Hötorget Öppettider.
 • Stiftung warentest 11/2020 waschmaschinen.
 • Lön chefsstöd Region Skåne.
 • Bitconnect Carlos.
 • PayPal Aktie 2010.
 • Journal of Neurotrauma submit.
 • Fjällräven stretch Trousers.
 • Trx contract address.
 • Växjö kommun.
 • Laif meaning.
 • Price action signals.
 • Ta det lugnt i början.
 • Cassava Sciences.
 • Cryptocurrency customer Service.
 • Banking as a service McKinsey.
 • Gmail in spambox.
 • Is Kraken safe Reddit.
 • Podcast maken voor dummies.